skip to Main Content

What's the news

Kapitaalronde voor EcoClipper

Uniek concept

Een concept dat tot de verbeelding spreekt: sommige projecten verkopen zichzelf. Zitten zij dan ook nog goed in elkaar, dan haal je meer geld op dan je verwachtte. Zo ook EcoClipper. Dit bedrijf, met kapitein Jorne Langelaan aan het roer en met Dirk Klaassen en Hannah Hurford aan zijn zijde, biedt duurzaam transport via zeilschepen. EcoClipper vervoert tegelijkertijd vracht en personen en functioneert daarmee zowel in de logistieke als in de toeristische sector.

Dat een zeilschip duurzamer is dan een containerschip dat niet op wind, maar enkel op fossiele brandstof vaart, is evident. Bedenk wel: de maritieme sector is de afgelopen jaren flink gegroeid en behoort met een uitstoot van ca. 940 miljoen ton CO2 tot de meest vervuilende sectoren wereldwijd. En dat terwijl er op volle zee volop wind is. Zelden ligt het meer voor de hand van windenergie gebruik te maken dan hier en zelden is er zo weinig voor nodig.

Maar er is ook dit: het plaatje van een oceaan met zeilschepen spreekt meer tot de verbeelding dan een oceaan vol containerschepen. Dat romantische beeld van zeilboten dat we herkennen van schilderijen uit lang vervlogen dagen doet ons verlangen naar — we weten niet eens naar wat precies, maar het roept gevoelens op van romantiek en piraterij, van diepe armoede en grote rijkdom, van dingen die we enkel uit films kennen, waarin alles intenser is dan in het echte leven, alsof het beter is. Geen wonder dat EcoClipper op veel publiciteit kon rekenen, onder meer van Quote en van Change Inc.

Hard werken

En toch, het is hard werken om dromen niet in rook te laten opgaan. Juist achter een product dat zichzelf lijkt te verkopen, zit een degelijk ondernemingsplan. Een bedrijf als EcoClipper kan alleen maar succesvol zijn dankzij een gedetailleerd financieel plan.

De Ondernemingsplannenfabriek is trots op dit project. Bij de certificatenuitgifte ten behoeve van de financiering van EcoClipper schreven wij het informatiememorandum. Dit document fungeerde als brochure bij het informatiedocument dat de Autoriteit Financiële Markt (AFM) verplicht stelt wanneer een bedrijf certificaten of aandelen uitgeeft. Dat informatiedocument moet tegelijkertijd met de bekendmaking van de uitgifte aan de AFM gestuurd worden. Het informatiememorandum is niet verplicht. Echter, als het eenmaal is opgesteld, eist de AFM dat het met het verplichte informatiedocument aan potentiële investeerders wordt gestuurd.

Informatiememorandum AFM

Een informatiememorandum informeert en activeert. Waar het informatiedocument zakelijk en in een vaste volgorde alle relevante informatie voor de mogelijke belegger opsomt, biedt het informatiememorandum achtergrondinformatie over het bedrijf. Naast zakelijke aspecten is hier ruimte om te spreken over passie en visie, over de ondernemers en hun drijfveren en over de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf. Hoewel steeds zakelijk van toon is hier ruimte om uit te wijden. Naast onder meer belangrijke informatie voor certificaathouders, een uitgebreide beschrijving van de aanbieding, financiële achtergronden en risicofactoren is er in een informatiememorandum alle ruimte om stil te staan bij de verduurzaming van de scheepvaart en, uiteraard, de rol van EcoClipper daarin.

Door juist voor dit inhoudelijke deel tijd en, letterlijk, ruimte te nemen, enthousiasmeren we de potentiële investeerder voor het project. Hier kunnen we ingaan op het waarom van het product, op de vraag ook waarom het juist nu hét moment is hierin te investeren, maar ook op de bouw van schepen. Natuurlijk, alle feiten moeten kloppen, alle cijfers zijn correct en alles is meermaals nagerekend. Maar in dit onderdeel winnen we de investeerder: buiten de cijfers klinkt hier de visie en de passie van de ondernemers achter EcoClipper door. Hier wordt de investeerder geraakt. En als alle cijfers kloppen en prognoses positief zijn, is hart voor de zaak dat wat tot kopen stimuleert.