skip to Main Content

What's the news

Bedrijfsplan voor erkend au pair bureau

De stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen en een gebrek aan kwalitatief goede maar betaalbare kinderopvangmogelijkheden leiden tot vraag naar oppas aan huis en huishoudelijke hulp.
In andere landen is het gebruikelijk een arbeidsmigrant aan te nemen als “live in domestic”. Vaak is dit een vrouw uit armere landen in Azië of Oost-Europa die tegen een laag salaris en kost-en-inwoning het huishouden runt en fungeert als nanny.
In Nederland is het niet toegestaan arbeidsmigranten aan te nemen als “live in domestic”, maar bestaat er een uitzondering voor au pairs. Au pairs mogen in het kader van culturele uitwisseling tot maximaal een jaar in Nederland werken als au pair. Dit biedt jonge vrouwen een unieke kans om in contact te komen met de Nederlandse taal en cultuur. Tegelijkertijd kunnen zij hiermee werkervaring opdoen en een bijdrage leveren aan een Nederlands gezin.

Erkend Referent IND

Om uitbuiting en misbruik van au pairs te voorkomen, ziet de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) streng toe op de omstandigheden waaronder au pairs hun tijdelijk verblijf in Nederland doorbrengen.
Alleen au-pair bureaus die door de IND zijn goedgekeurd mogen au pairs naar Nederland halen. Deze goedgekeurde au-pair bureaus mogen zichzelf Erkend Referent noemen.
Het toezicht van IND heeft als doel te garanderen dat de culturele uitwisseling het voornaamste onderdeel van het uitwisselingsprogramma is en dat het au pair programma niet wordt misbruikt om alsnog arbeidsmigranten in Nederland onderbetaald te zwaar werk te laten doen. Om die reden stelt de IND een aantal heel specifieke vragen die door elk bureau naar tevredenheid beantwoord moeten worden.
Bij het aanvragen van deze status van Erkend Referent dient het au-pair bureau een bedrijfsplan te overleggen. De Ondernemingsplannenfabriek stelt een dergelijk bedrijfsplan op.

Uitwisselingsprogramma

In de meeste ondernemingsplannen ligt de nadruk op de markt, de producten en het verdienmodel. Bij een startend au-pair bureau ligt dat anders. Omdat het au-pair programma primair draait om culturele uitwisseling neemt dit onderdeel in het bedrijfsplan van het au-pair bureau een prominente plaats in.
Het bedrijfsplan draait minder om harde cijfers (euro’s) en meer om mogelijkheden tot persoonlijke en professionele groei van de au pair. We benadrukken hoe het programma alle betrokkenen verder helpt. We benadrukken hoe de au pair zich dankzij de culturele uitwisseling persoonlijk en professioneel verder ontwikkeld en hoe de ervaringen die ze hier opdoet haar in het latere leven verder helpen. Ook beschrijven we op welke manier het uitwisselingsprogramma bij het gastgezin helpt door de kinderen in aanraking te laten komen met andere culturen. En we beschrijven op welke manier het au pair programma de ouders in het gastgezin ontzorgd.

Veilige werkomgeving

Hoewel het uitzonderingen zijn, zijn er in het verleden gevallen geweest waarbij een au pair werd uitgebuit en misbruikt. De IND wil garanties dat dit niet nog een keer gebeurt. Daarom gaan we in het ondernemingsplan in op de manieren waarop het au-pair bureau de au pair informeert over de geldende regels, de manieren waarop de au pair hulp kan zoeken en hoe het bureau proactief toezicht houdt voor, tijdens en ná de plaatsing.

Ervaring met au-pair bureaus

Wil je een au-pair bureau starten om zo jonge vrouwen de kans te geven een andere cultuur te ontdekken en tegelijkertijd het leven van gastgezinnen leuker en eenvoudiger te maken? Wij hebben verschillende au-pair bureaus geholpen door het ondernemingsplan voor hen op te stellen. We kennen de lijst van eisen die de IND aan het ondernemingsplan stelt en schrijven een ondernemingsplan dat maar één doel heeft: die felbegeerde erkenning binnenhalen.