skip to Main Content

Marktonderzoek

Om een product of bedrijf concurrerend in de markt te zetten, moet je wel eerst een goed beeld van die markt hebben. Om dit beeld te krijgen, kun je de markt van je bedrijf in kaart brengen met behulp van de DESTEP-analyse. Met deze vorm van marktonderzoek ben je in staat om de externe omgeving van je onderneming vanuit meerdere gezichtspunten gestructureerd te analyseren.

DESTEP-analyse

De DESTEP-analyse focust op een zestal factoren van de externe bedrijfsomgeving, te weten: demografisch (D), economisch (E), sociaal-cultureel (S), technologisch (T), ecologisch (E) en politiek-juridisch (P). Niet alle factoren zijn voor iedere onderneming van even groot belang.

Demografisch

Demografische factoren zijn de basiskenmerken van de doelgroep van de onderneming. Voorbeelden zijn: omvang, geslacht, leeftijdsverdeling, opleidingsniveau, afkomst, gezinssamenstelling en demografische spreiding. Je segmenteert de bevolking aan de hand van bovenstaande kenmerken totdat je bij je specifieke doelgroep uitkomt. De demografische factoren geven inzicht in de grootte van de afzetmarkt in het verzorgingsgebied van je onderneming.

Economisch

Economische factoren zijn kenmerken van de huidige en toekomstige economie rondom de onderneming. Factoren die een rol kunnen spelen, zijn: besteedbaar inkomen van de doelgroep, inkomstenbronnen, werkloosheid, consumentenvertrouwen en prijspeil van producten. De economische factoren geven inzicht in de koopkracht van je doelgroep.

Sociaal-cultureel

Sociaal-culturele factoren omvatten waarden, normen en leefstijlen van je doelgroep. Een ander voorbeeld zijn de maatschappelijke ontwikkelingen binnen je doelgroep. Door wie of wat wordt haar gedrag bepaald? Zijn er sociale trends in opkomst en wat doet je doelgroep daarmee? Kijk ook naar eventuele conflicten die kunnen ontstaan; is je product of dienst in strijd met geldende (culturele) waarden en normen? De sociaal-culturele factoren geven inzicht in kansen en bedreigingen op maatschappelijk gebied.

Technologisch

Meer dan ooit spelen technologische ontwikkelingen en innovaties een belangrijke rol. Zij maken continue verbetering van producten en versnelling van processen en diensten mogelijk. Een nadeel kan zijn dat de levensduur van producten steeds korter wordt omdat ze snel weer worden vervangen door iets nieuws, beters en snellers. Deze ontwikkelingen moet je kennen, evenals ontwikkelingen in eventuele infrastructuur en communicatiesystemen die voor jouw onderneming van belang zijn. De technologische factoren geven inzicht in de technologische standaarden waaraan producten moeten voldoen. Daarbij geven ze ook inzicht in processen die de verkoop van eigen producten en diensten kunnen versneller.

Ecologisch

Ecologische factoren krijgen steeds meer aandacht, vanuit overheden en consumenten. Een bepaalde mate van oog voor dier en milieu is daarmee bijna een vereiste geworden. Onder ecologische factoren vallen alle aspecten van de onderneming die geassocieerd zijn met dier, milieu en volksgezondheid. Maar ook ontwikkelingen op ethisch gebied en bijvoorbeeld de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen. Ecologische factoren kunnen inzicht geven in de noodzaak tot het ontwikkelen van een strategie rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Politiek-juridisch

De politiek-juridische factoren hebben betrekking op wet- en regelgeving, richtlijnen en voorschriften. Maar ook op het gedrag van de overheid zelf en het steeds belangrijker wordende recht op privacy. Welke wetten, regels en richtlijnen zijn op de onderneming van toepassing? Zijn zij limiterend of promoten zij juist jouw producten of diensten? Zijn er nieuwe wetten in de maak? En hoe gaat de onderneming om met persoonsgegevens? De politiek-juridische factoren geven inzicht in eventuele kansen en bedreigingen van overheidswege.

Hoe dan?

Heel leuk allemaal, die theorie, maar hoe pak je marktonderzoek met die analyse nu aan? Zorg in eerste instantie dat je je doelgroep duidelijk afbakent. Dat helpt uiteindelijk de demografische, economische en sociaal-culturele factoren in kaart te brengen. Het Centraal Bureau voor Statistiek is een belangrijke bron voor het verkrijgen van informatie. Voor de technologische en ecologische factoren moet je vaak op verder onderzoek uit. Internet en marktonderzoek hebben een hoop te bieden, maar persoonlijke gesprekken met je doelgroep en professionals in het vakgebied van jouw onderneming leveren vaak ook waardevolle informatie op. Veel politiek-juridische factoren ben je, als deze van toepassing zijn, waarschijnlijk al tegengekomen tijdens de verkenning van de mogelijkheden tot het oprichten van je onderneming. Op de websites van de Rijksoverheid en de gemeente waarin je je wilt vestigen, is vaak ook nuttige informatie te vinden.

Voorbeeld marktonderzoek

Als voorbeeld nemen we het openen van een viersterrenhotel, in Zeeland, met uitzicht op de zee. Hoe ziet een marktonderzoek met behulp van de DESTEP-analyse er dan uit?

Demografisch

Gemeente X is een kleine gemeente, maar wel een met veel toerisme. Vooral voor vakantiegangers in de leeftijd van dertig tot zestig jaar is X een toeristische trekpleister, hoofdzakelijk in het zomerseizoen. De verhouding nationale : internationale vakantiegangers is ongeveer 40 : 60.

Economisch

De bestedingen aan vakanties zijn over de afgelopen jaren weer geleidelijk toegenomen. Voor het komende jaar wordt eveneens een groei van zo’n drie procent verwacht. Niet alleen door een toename in het aantal vakanties, maar ook door toename van de bestedingen tijdens een vakantie. Het overgrote deel van de toeristen in gemeente X is goed bedeeld; de gemiddelde bestedingen liggen op €1.000,- per persoon per vakantieperiode van een week.

Sociaal-cultureel

Op vakantie gaan is over de jaren heen, met uitzondering van de crisisjaren, minder een echt luxeproduct geworden. Meer en meer mensen kunnen zich een vakantie veroorloven. Bijna tachtig procent van de Nederlanders geeft aan minimaal eenmaal per jaar op vakantie te gaan. Ongeveer de helft van de mensen blijft in eigen land, terwijl de andere helft naar het buitenland vertrekt. Hoewel een vakantie op zich minder een luxeproduct is geworden, gaat een groot deel van de vakantiegangers wel voor een steeds luxere invulling van de vakantieperiode. Helemaal ontzorgen is de nieuwe trend. Een hotel is al lang niet meer alleen een plaats om te slapen. Ook ontbijt, lunch, diner en entertainment zijn inmiddels belangrijke criteria geworden om een hotel op uit te zoeken.

Technologisch

Samen met het groeiende toerisme, wordt ook de concurrentie in de horecabranche steeds groter. Daarom zijn online vindbaarheid en goede online beoordelingen belangrijker dan ooit.

Ecologisch

Aandacht voor het milieu en de wereld om ons heen wordt steeds belangrijker. Consumenten wegen dit ook in de horecabranche mee in de keuze voor een hotel of restaurant. Werken met lokale producten en biologisch geteelde gewassen wordt derhalve steeds belangrijker. En met het opkomend veganisme moet ook rekening worden gehouden bij het samenstellen van de menukaart.

Politiek-juridisch

Gemeente X juicht uitbreiding van het horeca-aanbod zeker aan. Daarom staat zij welwillend tegenover de opening van nieuwe hotels en restaurants. Aandacht voor een goede gegevensbescherming wordt ook in de horecabranche steeds belangrijker. Voornamelijk binnen de hotelwereld, waarin gasten veelal al hun persoonlijke gegevens moeten registreren alvorens er een boeking gedaan kan worden. Vanuit de overheid zijn hier inmiddels strenge controles op.

Succes met jouw marktonderzoek

Bovenstaand voorbeeld illustreert marktonderzoek met een zeer beknopte DESTEP-analyse voor slechts een fictieve onderneming. Een ander voorbeeld in een echt ondernemingsplan kun je hier vinden. Desondanks hoop ik dat het je enig inzicht geeft in hoe je deze analyse in een marktonderzoek kan gebruiken. Jouw DESTEP-analyse door ons laten controleren? Dat kan!

Vergunningsaanvraag Club Paradise in Amsterdam

De Ondernemingsplannenfabriek heeft het ondernemingsplan voor de vergunningsaanvraag van de heropening Club Paradise opgesteld. En met succes, want de gemeente Amsterdam heeft onlangs het ondernemingsplan goedgekeurd en de vergunning verstrekt. Club Paradise is op dit moment de enige parenclub in onze hoofdstad waar zowel toeristen als ingezetene erotisch kunnen uitgaan.

 

Big in Japan opent eerste winkel

De Ondernemingsplannenfabriek heeft het ondernemingsplan voor Big in Japan mogen opstellen. De ondernemers hebben onlangs hun eerste winkel geopend in Amsterdam. Big in Japan verkoopt mode dat is geïnspireerd op het modeland Japan.

FUT Wager in de App store

De Ondernemingsplannenfabriek heeft het ondernemingsplan voor Eppdoc opgesteld. Zij zijn het ontwikkelingsbedrijf van FUT Wager, een app die het betalingsproces van ‘wager-games’ binnen FIFA faciliteert. De app is nu te downloaden. Voor verdere ontwikkeling zijn zij een crowdfundingcampagne gestart.

Health Booster start productie

De Ondernemingsplannenfabriek heeft de ondernemer achter Health Booster geholpen met het opstellen van hun financieel plan. Hiermee is het verdienmodel dusdanig geoptimaliseerd dat investeerders uiteindelijk potentie zagen in Health Booster; de gezonde snoepmachine.

 

Stal Uniek opent haar deuren

De financieringsaanvraag voor Stichting Stal Uniek is goedgekeurd. Op 15 oktober 2016 was de Grand Opening van de stal die paardrijden mogelijk wil maken voor kinderen en jongvolwassen uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Dit is mogelijk omdat Stichting Stal Uniek, naast de betaalde lessen, ook pensionstalling en begeleiding aanbiedt aan eigenaren van paarden.

Paardrijden en de omgang met paarden hebben een gunstige invloed op het karakter en de sociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Dit is in 2014 (wederom) bevestigd door onderzoek in opdracht van de Duitse Hippische Federatie. De studie wijst uit dat leidinggevende kwaliteiten en doorzettingsvermogen bij ruiters goed ontwikkeld zijn. De ruitersport maakt hen bovendien vastberaden, verantwoordelijk, enthousiast, veerkrachtig en structureel erg sterk.

Wij van de Ondernemingsplannen wensen hen veel succes!

foto

Meester vraagt de leerling

Een betere bekroning van mijn werk kan ik niet bedenken; de Rabobank vroeg mij onlangs om hen te adviseren in het opstellen van een goed model ondernemingsplan. Zij wilden graag drie verschillende ondernemingsplannen die als voorbeeld kunnen dienen voor hun cliënten. Zie hier het resultaat. Het is erg leuk om te zien dat een bank, aan wiens eisen ik al jaren probeer te voldoen, mij nu als expert benadert.
Missie geslaagd? Zeker niet! Ik ben al weer volop bezig met de volgende mijlpaal; een ondernemingsplan die visueel stukken aantrekkelijker is. En wie weet moet ook dat straks de standaard worden voor de Rabobank.

In de schijnwerpers op ikgastarten.nl

Bas Bakkenes van de Ondernemingsplannenfabriek is geïnterviewd door de Rabobank voor de website Ik-ga-starten.nl

 

Zo maak je een ijzersterk financieel plan

Je wilt zo snel mogelijk met je bedrijf aan de slag, maar hoe krijg je de bank zover dat jouw ondernemingsplan en de financiering wordt goedgekeurd? Gun jezelf een vliegende start met deze tips van onafhankelijk expert Bas Bakkenes en leer en passant hoe je bank straks het financiële hoofdstuk van jouw bedrijfsplan beoordeelt.

“Er zijn twee soorten ondernemers waarop een bank onmiddellijk afknapt”, steekt Bas Bakkenes direct van wal. “Mensen die zonder enige ervaring iets gaan beginnen – ‘omdat het ze zo leuk lijkt’ – en mensen die ergens ‘een passie voor hebben’, zonder dat ze de kansen in kaart brengen’.”

Dat klinkt misschien cynisch, maar als directeur van de Ondernemingsplannenfabriek helpt Bas Bakkenes dagelijks starters met het schrijven van hun ondernemingsplan en de financiële onderbouwing daarvan.

Hij weet dus als geen ander waarnaar banken op zoek zijn en welke drijfveren al bij voorbaat kansloos zijn. “Iedere ondernemer vindt zijn eigen plan uniek, maar een consultant bij een bank krijgt dagelijks zo’n honderd plannen op zijn bureau. Je moet dus zorgen dat je boven de massa uitsteekt.”

Harde cijfers
Wie een hip restaurant wil openen zonder enige horeca-ervaring, of vanuit een passie voor paarden een manege gaat beginnen, moet in zijn bedrijfsplan extra goed benadrukken waar hij kansen ziet. Bas: “De bank neemt risico als ze jouw bedrijf gaat financieren. Ze gaan duizenden, soms zelfs honderdduizenden euro’s in jouw bedrijf steken. Ze wil dus weten hoe concreet deze kansen zijn en hoe jij die gaat pakken.”

Daarom is het zaak jouw motivatie stevig te onderbouwen. Natuurlijk is het belangrijk dat je van paarden houdt als je een manege gaat oprichten, maar laat ook zien hoe (en op wat voor termijn) jij de lening van de bank met een rente van circa tien procent denkt te gaan terugbetalen.

Haastige spoed…
Een andere valkuil is van start gaan met eigen geld, om er vervolgens achter te komen dat jouw financiële middelen niet toereikend zijn. Enthousiasme is natuurlijk prima, stelt Bas, maar te veel haast kan ook worden uitgelegd als hoogmoed of ongeduld.

“Als je in dat stadium pas bij de bank aanklopt, laat je niet zien dat je je financiën goed kunt plannen en risico’s goed inschatten. Allemaal voorwaarden waaraan je moet voldoen om de onderneming ook op de lange termijn draaiende te kunnen houden. De bank zal bij voorbaat minder vertrouwen in je hebben.”

Trackrecord
Een nieuw bedrijf van de grond af opbouwen klinkt aantrekkelijk, maar de ervaring leert dat de kans op financiering groter kan worden als je een bestaand bedrijf overneemt. “En dat geldt helemaal voor een ondernemer met geen of weinig ervaring. Een bestaande onderneming heeft zijn bestaansrecht al bewezen en beschikt over een track record en harde cijfers. In dat geval is er nog maar één onzekere factor, en dat ben jij. Als alles nieuw is, zijn de risico’s voor de bank vaak groter.”

Onzekerheden
“Probeer zoveel mogelijk onzekerheden bij de bank weg te nemen”, is daarom het algemene advies van Bas Bakkenes. “Onderzoek de markt, analyseer jouw concurrenten en verdiep je in de financiële kant van je bedrijf. Onderbouw keuzes en benoem in het businessplan ook zaken waarop je zelf nog geen duidelijk antwoord hebt. Denk aan het beantwoorden van de vraag wat er gebeurt als jij zelf wegvalt of op vakantie gaat. Daarmee geef je aan dat je over dit soort zaken nadenkt en je hierop dus wel degelijk erop voorbereidt.”

Financieel plan
De cijfers kunnen in ondernemingsplannen (zeker als je behoefte hebt aan externe financiering) nogal een struikelblok zijn. Nu hoef je echt geen afgestudeerd accountant te zijn, maar een klein beetje boekhoudkennis is doorgaans wel handig, stelt Bas.

“Kosten zijn niet hetzelfde als uitgaven en omzet is niet gelijk aan inkomsten. Je moet je realiseren dat een klus die je in januari uitvoert, pas in april kan worden uitbetaald. Om daar inzicht in te krijgen, moet je jouw kasstroom in kaart brengen en een liquiditeitsbegroting opstellen of laten opstellen. Daarmee laat je zien hoeveel geld er per maand inkomt en uitgaat en dat geeft jezelf ook houvast.”

En laat de begroting vooral nog een keer checken door een expert, het liefst iemand die jouw branche goed kent.
Eigen vermogen
Een andere belangrijke tip: zorg dat je tenminste een derde van het benodigde kapitaal zelf kunt inbrengen.

Ook daarmee verlaag je het risico en verhoog je de kans dat je bank jouw plan wil financieren.

Dat eigen vermogen kan spaargeld zijn, spullen die je al in je bezit hebt, een achtergestelde lening bij familie of de opbrengst van een crowdfundingcampagne.

Veel starters vergeten ook hun eigen salaris op de begroting te zetten, weet Bas. “Bij een bv is het verplicht om een post loonkosten op te voeren. Die kosten betaal je jezelf uit, ongeacht of jouw bedrijf winst maakt of niet. Maar bij een eenmanszaak, de rechtsvorm waarvoor de meeste starters kiezen, staat je loon pas onder de streep. Die inkomsten komen uit de winst van je onderneming. Zeg je een baan op waarmee je 50.000 euro per jaar verdiende, bedenk dan goed hoe realistisch het is dat je datzelfde bedrag in je eerste jaar overhoudt. En zo niet: waarvan je dan gaat leven.”

Wow-factor
Een indrukwekkend plan is nog niet hetzelfde als een succsesvol bedrijf, maar het kan een goed begin zijn. Je laat ermee zien dat je weet waar je aan begint. Dromen en passies zijn daarvoor essentieel, mits er voldoende vraag is naar het product of de dienst en je dit kunt onderbouwen met nuchtere cijfers.

“Streef met je plan naar de Wow-factor”, sluit Bas af. “Het is de kunst om de adviseur bij de bank te laten denken: ‘Wow, ik zou willen dat ik dit zelf bedacht had’.”

 

Feestelijke opening Stichting Zorgtrecht

De Ondernemingsplannenfabriek is zes maanden geleden gestart met het opstellen van een ondernemingsplan voor Stichting Zorgtrecht. Afgelopen vrijdag was de feestelijke opening van hun gedroomde dagbesteding. In onze multiculturele samenleving staan begrip voor de ander en geduld met elkaar hoog op de maatschappelijke agenda. Een kwetsbare groep ouderen en hulpbehoevenden dreigen in het ‘gat’ tussen zelfredzaamheid en individualisme dreigen te geraken. Hiermee liggen vereenzaming door een sociaal isolement en persoonlijke verwaarlozing op de loer. Extra kwetsbaar hierin zijn de allochtone ouderen. Zij ervaren dezelfde problemen als autochtone ouderen, echter met een extra ‘handicap’. Zij voelen zich vaak minder sociaal en maatschappelijk geworteld binnen onze samenleving. En juist op latere leeftijd gaat de eigen cultuur opnieuw een steeds belangrijker rol spelen. Het anders, of individueel behandelen van deze groep binnen de zorgsector kan wellicht op korte termijn uitkomst bieden, echter op langere termijn vergroten we hiermee het ‘gat’ tussen allochtone en autochtone culturen. Stichting Zorgtrecht gelooft in een uniforme behandeling waarin allochtone -, autochtone ouderen en hulpbehoevenden gezamenlijk de dag doorbrengen. Met respect en ruimte voor ieders cultuur, gewoonten en taal. Professionele meertalige zorgverleners, opgegroeid binnen verschillende culturen, begeleiden en verzorgen cliënten afgestemd op de individuele behoefte en wensen.

20160416_163626-mppk16sv14uwvcoennunresiluhov7l2ln8sdty6mg

Crowdfundingscampagne geslaagd

De Ondernemingsplannenfabriek heeft Amin Mayahi ondersteund bij het publiceren van een Crowdfundingscampagne voor zijn onderneming Republic Dutch. Dit bedrijf levert handgemaakte fietsen met een eigen identiteit. De klant kan met de keuze uit 1.500 verschillende onderdelen zijn of haar fiets zelf samenstellen. Zijn klanten zijn zijn fans en daarmee ambassadeurs van Republic Dutch. Van bekende Nederlander tot de gewone man die oog heeft voor mooie spullen. Ook internationaal werkt dit door, want ze hebben inmiddels klanten uit 44 verschillende landen mogen verwelkomen. Daarnaast wordt hun merk door de media veelvuldig opgepikt. Zo stond Republic Dutch op 18 april 2016 nog in het populaire mannenblad JFK en hadden zij een popupstore op Airport Schiphol en de Bijenkorf. Volg deze link voor de Crowdfundingcampagne waarmee binnen 1 dag €120.000,- is opgehaald.

10854982_1123298014389496_729632420571597346_o