skip to Main Content

What's the news

Patent verzilveren

Op het moment dat je een goed idee tot vinding hebt gebracht en over het intellectueel eigendom ervan beschikt, bestaan er verschillende manieren om dit octrooi te verzilveren. Z24-columnist en oprichter van de Ondernemingsplannenfabriek Bas Bakkenes licht ze toe.

Zelfstandig op de markt brengen

De avontuurlijkste manier om je patent te gelde te maken is je vinding zelfstandig op de markt brengen. Hiervoor heb je kapitaal, doorzettingsvermogen en marketingvaardigheden nodig. Het nadeel van zelfstandige marktintroductie is echter de lange doorlooptijd. Je loopt hierdoor het risico dat in de tussenliggende tijd een betere vinding op de markt komt.

Licentieverkoop

Als je liever snelheid maakt, kun je een marktpartij benaderen die jouw vinding kan gebruiken. Kom je overeen dat een partij jouw vinding mag gebruiken, dan ontvang je hiervoor ongeveer 5 procent van de omzet. De grootste kans op een licentieovereenkomst maak je bij kleinere ondernemingen. Marktleiders hebben namelijk vaak last van het ‘not invented here syndrome’. Geschikte marktpartijen vind je ook in het octrooiregister. Zoek dan naar ondernemingen die soortgelijke octrooien al in bezit hebben. Zij zijn mogelijk ook in jouw vinding geïnteresseerd. Let op: neem in de licentieovereenkomst een minimaal productieaantal op en spreek af dat eventuele kosten van inbreuk voor rekening van de licentienemer zijn.

Schakel een kennismakelaar in

Ben je niet thuis in de wereld van ondernemingen, dan kun je voor het zoeken naar een licentienemer een kennismakelaar inschakelen. Kennismakelaars brengen de markt voor je in kaart en doen de onderhandelingen met de licentienemer. Kennismakelaars rekenen voor hun diensten gemiddeld 15 procent van jouw licentie-inkomsten.

Databanken

Een goede manier om geïnteresseerden voor jouw vinding te vinden, is je octrooi aanbieden op een onlinedatabank. Hier kom je niet alleen met licentienemers in contact, maar ook met andere uitvinders. De kans bestaat dat een uitvinder een toepassing voor je vinding ziet.

Wachten op inbreuk

Een minder chique methode om je octrooi te verzilveren, is wachten tot iemand inbreuk op je octrooirechten maakt. Je kunt hiervoor tegen de ‘inbreker’ een financiële claim indienen. Deze methode hoort alleen voor de volledigheid in dit lijstje verzilveringsmethoden thuis.

Klik hier voor het gepubliceerde artikel