skip to Main Content

What's the news

Een betere bekroning van mijn werk kan ik niet bedenken; de Rabobank vroeg mij onlangs om hen te adviseren in het opstellen van een goed model ondernemingsplan. Zij wilden graag drie verschillende ondernemingsplannen die als voorbeeld kunnen dienen voor hun cliënten. Zie hier het resultaat. Het is erg leuk om te zien dat een bank, aan wiens eisen ik al jaren probeer te voldoen, mij nu als expert benadert.
Missie geslaagd? Zeker niet! Ik ben al weer volop bezig met de volgende mijlpaal; een ondernemingsplan die visueel stukken aantrekkelijker is. En wie weet moet ook dat straks de standaard worden voor de Rabobank.