skip to Main Content

Onze service
uw gemak

Een financieringsmemorandum laten opstellen?

Een financieringsmemorandum geeft een kredietverstrekker inzicht in jouw onderneming, de omvang van de (voorgenomen) investering en de haalbaarheid van je financiële plannen. Een financieringsmemorandum is essentieel wanneer je een financieringsaanvraag indient bij een kredietverstrekker. Wij zorgen ervoor dat dit rapport compleet en accuraat is.

De onderdelen van een financieringsmemorandum

De inhoud van een financieringsmemorandum kan per organisatie verschillen, maar in ieder geval bevat het een beschrijving van de:

 • Onderneming en bondige samenvatting van het complete memorandum
 • Bedrijfsactiviteiten en geschiedenis van de onderneming
 • Management en organisatie overzicht
 • Concurrentie en marktanalyse
 • Strategie
 • Financiële informatie
 • Financieringsbehoefte

Met de hierboven genoemde onderdelen heeft een toekomstig kapitaalverstrekker voldoende informatie om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Lees verder om meer te weten te komen over het financieringsmemorandum.

Wil je dat de Ondernemingsplannenfabriek een solide financieringsmemorandum voor jou op papier zet? Of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Meer over de verschillende onderdelen van het financieringsmemorandum

Introductie van de onderneming en bondige samenvatting van het complete memorandum

Een potentiële financier wil graag in één oogopslag een duidelijk beeld krijgen van de onderneming en de financiële positie. Een allesomvattend, maar bondige, samenvatting moet de lezer inspireren en motiveren om verder te lezen. Details worden later beschreven.

Bedrijfsactiviteiten en geschiedenis van de onderneming

In dit deel van het financieringsmemorandum worden de bedrijfsactiviteiten en de toekomstplannen toegelicht. Ook bevat dit onderdeel een korte geschiedenis van de onderneming met een overzicht van de belangrijkste mijlpalen zoals overnames of fusies. Ook het verdienmodel, de producten en/of diensten en de unique selling points (USP’s) komen hier uitgebreid aan bod.

Management en organisatieoverzicht

In dit gedeelte van het financieringsmemorandum is te vinden wie betrokken zijn bij de onderneming. Het beschrijft wat de kwaliteiten zijn van de verschillende personen op de verschillende posities? Een beknopt cv biedt de investeerder inzicht in de kwaliteit van het management. Daarnaast vertellen we in dit onderdeel hoe de continuïteit van de onderneming gewaarborgd is.

Concurrentie en marktanalyse

Wanneer wij een financieringsmemorandum opstellen is de concurrentie- en marktanalyse onderdeel van het document. Laat je jouw financieringsmemorandum door ons schrijven dan weet je zeker dat dit belangrijke onderdeel aanwezig is. In de analyse, veelal gebaseerd op het model van Porter, mogen de volgende onderdelen niet ontbreken:

 • Macht van leveranciers
 • Macht van afnemers
 • Dreiging van substituten en complementaire goederen
 • Dreiging van nieuwe toetreders tot de markt
 • Interne concurrentie op de markt

Strategie

Een investeerder wil weten welke strategie de onderneming volgt. De strategie is namelijk van invloed op het risicoprofiel van de onderneming en bepaalt (mede) de financieringsbehoefte. De (beoogde) strategie wordt dan ook uitvoerig beschreven. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de key performance indicator (KPI’s). Deze bieden immers inzicht in het succes, de ontwikkeling en strategie van de onderneming.

Financiële informatie en financieringsbehoefte

Hierbij gaan we in op de historische cijfers en de cijfers van het lopende boekjaar. Deze cijfers worden gebruikt om een prognose te maken voor de komende periode. Uiteraard wil een toekomstige investeerder weten welke financiële verplichtingen de onderneming heeft. Denk bijvoorbeeld aan leaseovereenkomsten of andere leningen. Een nieuwe investeerder wil er zeker van zijn dat de bestaande leningen geen conflicten opleveren met zijn of haar nieuwe lening of investering.

Als laatste is natuurlijk de informatie over de gewenste investering essentieel. Wat is de investeringsbehoefte van jouw onderneming? Daarbij maken we gebruik van een ‘sources and uses’ tabel. Dit geeft de financieringspartner inzicht in de manier waarop het nieuw aangetrokken kapitaal ingezet wordt. De ‘uses’, oftewel waar de investering voor zal worden gebruikt, geven ons gelijk de mogelijkheid om de aanleiding en doelstelling van de financiering kenbaar te maken.

Financieringsmemorandum laten schrijven

Is jouw onderneming klaar voor de volgende stap en wil je jouw financieringsmemorandum laten schrijven door ervaren deskundigen? Plan dan vandaag nog een intakegesprek in met de Ondernemingsplannenfabriek of vraag een vrijblijvende offerte aan voor het laten schrijven van jouw financieringsmemorandum.