skip to Main Content

Onze service
uw gemak

Een financieringsmemorandum laten opstellen?

Een financieringsmemorandum is de manier waarop een kredietverstrekker inzicht verkrijgt in jouw onderneming, de omvang van de investering en de haalbaarheid van je financiële plannen. Een financieringsmemorandum is dus essentieel wanneer je een financieringsaanvraag wilt indienen bij een kredietverstrekker. Wij zorgen ervoor dat dit rapport compleet en accuraat is.

De onderdelen van een financieringsmemorandum

De inhoud van een financieringsmemorandum kan per organisatie verschillen, maar in ieder geval bevat het een beschrijving van de:

 • Onderneming en bondige samenvatting van het complete memorandum
 • Bedrijfsactiviteiten en geschiedenis van de onderneming
 • Management en organisatie overzicht
 • Concurrentie en marktanalyse
 • Strategie
 • Financiële informatie
 • Financieringsbehoefte

Met de hierboven genoemde onderdelen heeft een toekomstig financierder voldoende informatie om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Lees verder om meer te weten te komen over het financieringsmemorandum. Wil je dat Ondernemingsplannenfabriek een solide financieringsmemorandum voor jou op papier zet? Of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Meer over de verschillende onderdelen van het financieringsmemorandum

Introductie van de onderneming en bondige samenvatting van het complete memorandum

Een potentiële financier wil graag in één oogopslag een duidelijk beeld krijgen van de onderneming en de financiële positie. Een allesomvattend, maar bondige samenvatting moet de lezer inspireren en motiveren. Details worden later beschreven.

Bedrijfsactiviteiten en geschiedenis van de onderneming

We beschrijven de bedrijfsactiviteiten en de toekomstplannen. Een kort overzicht van de geschiedenis van de onderneming, een overzicht van de belangrijkste mijlpalen zoals overnames of fusies, het verdienmodel, de producten en/of diensten en de unique selling points (USP’s) worden allemaal uitvoerig beschreven en toegelicht.

Management en organisatieoverzicht

In dit gedeelte van het financieringsmemorandum beschrijven we wie betrokken zijn bij de onderneming. Is de continuïteit van de onderneming gewaarborgd? En wat zijn de kwaliteiten van de verschillende personen op de verschillende posities? Een beknopt cv kan de investeerder inzicht bieden in de kwaliteit van het management.

Concurrentie en marktanalyse

Wanneer wij een financieringsmemorandum opstellen is ook een concurrentie en marktanalyse onderdeel van het document. Laat je jouw financieringsmemorandum door ons schrijven dan weet je zeker dat dit belangrijke onderdeel aanwezig is. In de analyse, veelal gebaseerd op het model van Porter, mogen de volgende onderdelen niet ontbreken:

 • Macht van leveranciers
 • Macht van afnemers
 • Dreiging van substituten en complementaire goederen
 • Dreiging van nieuwe toetreders tot de markt
 • Interne concurrentie op de markt

Strategie

Een investeerder zal graag willen weten welke strategie de onderneming volgt. De strategie is namelijk van invloed op het risicoprofiel van de onderneming en is ook van invloed op de financieringsbehoefte. De (beoogde) strategie wordt dan ook uitvoerig beschreven. Net als de key performance indicator (KPI’s). Want ook die bieden inzicht in de ontwikkeling en strategie van de onderneming.

Financiële informatie en financieringsbehoefte

Hierbij gaan we in op de historische cijfers en de cijfers van het lopende boekjaar. Op basis van die cijfers wordt er ook een prognose gemaakt voor de komende periode. Uiteraard wil een toekomstige investeerder ook weten wat voor financiële verplichtingen de onderneming heeft, zoals bijvoorbeeld leaseovereenkomsten of andere leningen. Een nieuwe investeerder zal graag zekerheid willen dat de bestaande leningen geen conflicten opleveren met zijn of haar nieuwe lening of investering.

Als laatste is natuurlijk de informatie over de gewenste investering essentieel. Wat is de investeringsbehoefte van jouw onderneming? Daarbij maken we gebruik van een ‘sources and uses’ tabel. Dit geeft de financierder inzicht in waar de nieuwe financiering voor zal worden gebruikt. De ‘uses’, oftewel waar de investering voor zal worden gebruikt, geven ons gelijk de mogelijkheid om de aanleiding en doelstelling van de financiering kenbaar te maken.

Financieringsmemorandum laten schrijven

Is jouw onderneming klaar voor de volgende stap en wil je jouw financieringsmemorandum laten schrijven? Plan dan vandaag nog een intakegesprek in met de Ondernemingsplannenfabriek of vraag een vrijblijvende offerte aan voor het laten schrijven van jouw financieringsmemorandum.