skip to Main Content

What's the news

De Ondernemingsplannenfabriek is zes maanden geleden gestart met het opstellen van een ondernemingsplan voor Stichting Zorgtrecht. Afgelopen vrijdag was de feestelijke opening van hun gedroomde dagbesteding. In onze multiculturele samenleving staan begrip voor de ander en geduld met elkaar hoog op de maatschappelijke agenda. Een kwetsbare groep ouderen en hulpbehoevenden dreigen in het ‘gat’ tussen zelfredzaamheid en individualisme dreigen te geraken. Hiermee liggen vereenzaming door een sociaal isolement en persoonlijke verwaarlozing op de loer. Extra kwetsbaar hierin zijn de allochtone ouderen. Zij ervaren dezelfde problemen als autochtone ouderen, echter met een extra ‘handicap’. Zij voelen zich vaak minder sociaal en maatschappelijk geworteld binnen onze samenleving. En juist op latere leeftijd gaat de eigen cultuur opnieuw een steeds belangrijker rol spelen. Het anders, of individueel behandelen van deze groep binnen de zorgsector kan wellicht op korte termijn uitkomst bieden, echter op langere termijn vergroten we hiermee het ‘gat’ tussen allochtone en autochtone culturen. Stichting Zorgtrecht gelooft in een uniforme behandeling waarin allochtone -, autochtone ouderen en hulpbehoevenden gezamenlijk de dag doorbrengen. Met respect en ruimte voor ieders cultuur, gewoonten en taal. Professionele meertalige zorgverleners, opgegroeid binnen verschillende culturen, begeleiden en verzorgen cliënten afgestemd op de individuele behoefte en wensen.

20160416_163626-mppk16sv14uwvcoennunresiluhov7l2ln8sdty6mg