Financieel plan

Een solide financieel plan laten maken

Het financiële plan geeft inzicht in de financiële haalbaarheid en gezondheid van je ondernemingsplan. Een duidelijk financieel plan geeft een potentiële financier meer zekerheid en zal hem dus sneller aanzetten tot financiering. In een een-op-eengesprek verkennen we samen je financiële situatie en maken we een realistische prognose. Daarbij wegen we belangrijke financiële keuzes af en bepalen we je financiële doelen. Daarna gaan wij verder met het plan aan de slag.

Het financiële plan laten maken is een van de belangrijkste keuzes in het proces van je ondernemingsplan. Het financiële plan van de Ondernemingsplannenfabriek is uitgebreid en bestaat uit de volgende onderdelen:

• exploitatiebegroting
• liquiditeitsbegroting
• investeringsoverzicht
• verkoopprognose
• inkoopprognose
• balansontwikkeling
• afschrijvingsoverzicht
• noodzakelijke privéuitgaven
• aflossingsschema
• toelichting op de cijfers

We leggen de cijfers en financiële prognose van jouw bedrijf naast die van de branchegenoten om een goede vergelijking te maken. Hiermee kunnen we zien of de prognose realistisch is. Is die te ambitieus, dan bestaat de kans dat je wordt gezien als overmoedige ondernemer zonder realiteitszin. Een te voorzichtige inschatting kan gezien worden als verhoogd risico op het niet kunnen terugbetalen van de lening.

Alle rekensheets worden uiteindelijk jouw eigendom. Zo kun je eventuele toekomstige wijzigingen na het begeleidingstraject zelf nog doorvoeren. Hiervoor mag je ons uiteraard ook altijd nog benaderen.

financieel-plan-laten-maken