skip to Main Content

Onze service
uw gemak

Financieel plan

Een realistisch financieel plan

Is je financieel plan te ambitieus, dan bestaat de kans dat je wordt gezien als overmoedige ondernemer zonder realiteitszin. Een te voorzichtige inschatting kan worden gezien als verhoogd risico op het falen van het plan. Je financieel plan, als een van de belangrijkste onderdelen van je ondernemingsplan, draait dus om balans. Het moet jezelf en eventuele investeerders een realistisch beeld geven van de financiële toekomst van je onderneming. Niet te optimistisch, niet te pessimistisch.

Een degelijk financieel plan moet goed doordacht zijn. Alle cijfers moeten kloppen en onderbouwd worden. Daarnaast is het essentieel dat het financieel plan in lijn is met de andere onderdelen van het ondernemingsplan. Wanneer je bijvoorbeeld van plan bent om een intensieve marketingstrategie te voeren, dan moet dit ook tot uiting komen in de marketingkosten en bijbehorende omzet.

Zekerheden voor betere financieringsvoorwaarden

Onderdeel van het financieel plan zijn de zogenoemde ‘zekerheden’. Dit zijn onderpanden en andere garanties voor de financier, die het risico op het niet terugbetalen van een financiering bij faillissement verkleinen. Voorbeelden van onderpanden zijn onroerend goed, een bedrijfsuitrusting, voorraden en debiteuren. Zekerheden zijn niet altijd zakelijk. Ook het in privé borg staan voor een zakelijke schuld geven een financier extra zekerheid. En hoe meer zekerheid je biedt, des te beter de financieringsvoorwaarden.

Omzet en kosten zijn geen inkomsten en uitgaven

Een belangrijk onderdeel van het financieel plan is het liquiditeitsoverzicht, waarin de binnenkomende en uitgaande geldstromen worden weergegeven. Dit geeft vaak een beter beeld van je kapitaalbehoefte dan enkel het presenteren van omzet en kosten. Want een factuur die pas na dertig dagen betaald hoeft te worden, is bijvoorbeeld al wel omzet, maar levert nog geen inkomsten. Door de inkomsten en uitgaven in de tijd inzichtelijk te maken, maak je een gefundeerde inschatting van hoeveel liquide middelen benodigd zijn en op welk moment.

Een solide financieel plan laten maken

In een persoonlijk gesprek verkennen we samen je financiële situatie, wegen we alle financiële keuzes af en bepalen we je financiële doelen. Samen met een gedetailleerde budgettering, vormt deze informatie de basis voor jouw financieel plan.

Vóór de oplevering van het financieel plan vergelijken we jouw cijfers ook nog met die van je branchegenoten. Dit doen we om eventuele afwijkingen met het branchegemiddelde op te sporen. Als die er zijn en we ze kunnen verklaren, dan worden die opgenomen in de toelichting van het financieel plan. Hiermee laten we de lezer zien dat we bewust het verschil maken met de concurrentie.

Inhoud financieel plan

Het financiële plan van de Ondernemingsplannenfabriek is uitgebreid en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • exploitatiebegroting
  • liquiditeitsbegroting
  • investeringsoverzicht
  • verkoopprognose
  • inkoopprognose
  • balansontwikkeling
  • afschrijvingsoverzicht
  • privéinkomsten/-uitgaven
  • aflossingsschema
  • toelichting op de cijfers

Oplevering financieel plan

Alle rekensheets worden uiteindelijk jouw eigendom, zodat je zelf eventuele toekomstige wijzigingen kan doorvoeren. Zie je dat niet zitten, dan kan je ons hiervoor ook altijd benaderen.