Informatiememorandum

Een inzichtelijk informatiememorandum laten maken

Een informatiememorandum laten maken is een must wanneer je (een deel) van je bedrijf wilt verkopen. Dit informatiememorandum (of bidbook) wordt opgesteld om een potentiële koper inzicht te geven in de situatie binnen je bedrijf. Het helpt de koper te bepalen of een eventuele aankoop past binnen zijn (bedrijf)strategie en welke prijs hij bereid is te betalen voor de onderneming. Ook ‘slecht’ nieuws wordt in het memorandum opgenomen, om eventuele toekomstige claims te voorkomen.

Het laten maken van een informatiememorandum is een vast aspect in het proces van een bedrijfsovername. Het informatiememorandum is een combinatie van een ondernemingsplan en een bedrijfswaardering. Het bevat een beschrijving van de algemene gegevens en activiteiten van de onderneming, de markt waarin het bedrijf zich bevindt en de financiële situatie en prognoses.

Onderdeel van dit pakket is een termsheet dat de belangrijkste voorwaarden bevat om tot de verkooptransactie te komen. Door dit document direct al bij het informatiememorandum te voegen, wordt de basis voor verdere onderhandelingen al gelegd.

Bedrijfswaardering als deel van het informatiememorandum

We weten hoe lastig het is om een goede prijs neer te leggen bij een potentiële koper van je bedrijf. Je wilt jezelf niet tekort doen met een te lage prijs voor een bedrijf dat je zelf hebt opgebouwd, maar je wilt een koper ook niet afschrikken met een te hoge vraagprijs. Daarom helpen we je bij het laten maken van een zo hoog mogelijke realistische bedrijfswaardering.

In de volgende situaties is het ook verstandig om een bedrijfswaardering te laten maken. Bijvoorbeeld bij de aankoop van een onderneming, een aandelenuitgifte, de toetreding van een vennoot of een staking.

De waarde van een bedrijf kan met een groot aantal methoden worden geschat. De meeste methoden zijn gebaseerd op de financiële historie van een onderneming. Maar in veel gevallen geldt: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De Discounted Cashflow (DFC) methode is een meer zuivere waarderingsmethodiek. De DFC-methode kijkt niet slechts naar de historische waarde, maar juist ook naar de toekomstige vrije kasstromen. Hierbij wordt de daadwerkelijke marktwaarde inzichtelijk gemaakt. Omdat een bedrijfswaardering is gestoeld op de toekomstige geldstromen, wordt bij de bedrijfswaardering ook een financiële prognose opgesteld. Daarvoor doen wij het rekenwerk.

Aangezien jij jouw bedrijf het beste kent, verkennen we in een persoonlijk gesprek samen de belangrijkste aspecten die terugkomen in de DFC-methode. Ook de bedrijfswaardering nemen we samen door. Alle Excel-sheets die we opstellen, worden na oplevering overhandigd. Zo kun je toekomstige wijzigingen zelf doorvoeren. Hiervoor mag je ons uiteraard ook altijd nog benaderen.

informatiememorandum-laten-maken