skip to Main Content

Onze service
uw gemak

Informatiememorandum

Een informatiememorandum laten maken

Een informatiememorandum laten maken is een must wanneer je (een deel) van je bedrijf wilt verkopen. Dit informatiememorandum (of bidbook) wordt opgesteld om een potentiële koper inzicht te geven in de situatie binnen je bedrijf. Het helpt de koper te bepalen of een eventuele aankoop binnen zijn strategie past en welke prijs hij voor de onderneming bereid is te betalen. Ook ‘slecht’ nieuws wordt in het memorandum opgenomen, om eventuele toekomstige claims te voorkomen.

Inhoud informatiememorandum

Het informatiememorandum is een vast aspect in het proces van bedrijfsovername. Het informatiememorandum is een combinatie van een ondernemingsplan en een bedrijfswaardering. Het bevat een beschrijving van de algemene gegevens en activiteiten van de onderneming, de markt waarin het bedrijf zich bevindt en de financiële situatie en prognoses.

Termsheet

Onderdeel van dit pakket is een termsheet dat de belangrijkste voorwaarden bevat om tot de verkooptransactie te komen. Door dit document direct al bij het informatiememorandum te voegen, wordt de basis voor verdere onderhandelingen al gelegd.

Bedrijfswaardering als onderdeel van het informatiememorandum

Wij weten hoe lastig het is om een goede prijs bij een potentiële koper van je bedrijf neer te leggen. Je wilt jezelf niet tekort doen met een te lage prijs voor een bedrijf dat je zelf hebt opgebouwd, maar je wilt een koper ook niet afschrikken met een te hoge vraagprijs. Daarom helpen we je bij het maken van een zo hoog mogelijke realistische bedrijfswaardering.

Wanneer is het noodzakelijk om een bedrijfswaardering te hebben

In de volgende situaties is het verstandig om een bedrijfswaardering te laten maken:

  • bij de aankoop van een onderneming;
  • bij aandelenuitgifte;
  • bij de toetreding van een vennoot;

Twijfelachtige waarderingsmethoden die ondernemingsplannenfabriek niet gebruikt

De waarde van een bedrijf kan met een groot aantal methoden worden berekend. De meeste methoden baseren zich op de financiële historie van een onderneming. Maar in veel gevallen geldt: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Discounted cashflow (DCF)

De DFC is een meer zuivere waarderingsmethodiek. Deze methode kijkt niet slechts naar de historische waarde, maar juist ook naar de toekomstige kasstromen. Hierbij wordt de daadwerkelijke marktwaarde inzichtelijk gemaakt. Omdat een bedrijfswaardering is gestoeld op de toekomstige geldstromen, wordt bij de bedrijfswaardering ook een financiële prognose opgesteld. Daarvoor doen wij het rekenwerk.

Intakegesprek

Aangezien jij jouw bedrijf het beste kent, verkennen we in een persoonlijk gesprek samen de belangrijkste aspecten die terugkomen in bedrijfswaardering.

Oplevering

Alle Excel-sheets die we opstellen, worden na oplevering overhandigd. Zo kun je toekomstige wijzigingen zelf doorvoeren. Hiervoor mag je ons uiteraard ook altijd nog benaderen.