Informatiememorandum

Een inzichtelijk informatiememorandum laten maken

Het informatiememorandum laten maken is een verzameling van alle belangrijke bedrijfsgegevens. Het is als het ware de verkoopbrochure voor je bedrijf. Dit memorandum wordt opgesteld om een potentiële koper inzicht te geven in de situatie binnen je bedrijf. Het helpt de koper te bepalen of de aankoop past binnen zijn (bedrijf)strategie en welke prijs hij bereid is te betalen voor de onderneming. Ook ‘slecht’ nieuws wordt in het memorandum opgenomen, om eventuele claims in de toekomst te voorkomen.

Het laten maken van een informatiememorandum is steeds vaker een vast aspect in het proces van een bedrijfsovername. Het informatiememorandum laten maken is een combinatie van een ondernemingsplan en een bedrijfswaardering. Het bevat een beschrijving van de algemene gegevens en activiteiten van de onderneming, de markt waarin het bedrijf zich bevindt en de financiële situatie en prognoses. Onderdeel van dit pakket is een termsheet dat de belangrijkste voorwaarden bevat om tot de investering te komen. Dit vormt de basis om verder te onderhandelen over de transactie.

Bedrijfswaardering als deel van het informatiememorandum

We weten hoe lastig het is om een goede prijs neer te leggen bij een potentiële koper van je bedrijf. Je wilt jezelf niet tekort doen met een te lage prijs voor een bedrijf dat je zelf hebt opgebouwd, maar wilt tegelijkertijd een koper ook niet afschrikken met een te hoge prijs. Daarom helpen we je bij het maken van een zo hoog mogelijke realistische waardering.

Een accurate inzage in de waarde van een onderneming is ook op andere momenten van belang. Bijvoorbeeld bij de aan verkoop van een onderneming, een aandelenuitgifte of de toetreding van een vennoot. De waarde van een bedrijf kan met een groot aantal methoden worden geschat. De meeste methoden zijn gebaseerd op de financiële historie van een onderneming. Maar in veel gevallen geldt: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De Discounted Cashflow (DFC) methode is een meer zuivere waarderingsmethodiek. De DFC-methode kijkt niet slechts naar de historische waarde, maar juist ook naar de toekomstige vrije kasstromen. Hier wordt de huidige marktwaarde inzichtelijk gemaakt. Omdat een bedrijfswaardering is gestoeld op de toekomstige geldstromen, wordt bij de bedrijfswaardering ook een financiële prognose opgesteld. Daarvoor doen wij het rekenwerk.

Aangezien jij jouw bedrijf het beste kent, verkennen we in een persoonlijk gesprek samen de belangrijkste aspecten die terugkomen in de DFC-methode. Ook de bedrijfswaardering nemen we samen door. Alle Excel-sheets die we opstellen, worden na oplevering overhandigd. Zo kun je toekomstige wijzigingen zelf doorvoeren. Hiervoor mag je ons uiteraard ook altijd nog benaderen. 

informatiememorandum-laten-maken