skip to Main Content

Onze service
uw gemak

Kredietaanvraag

De kans op financiering stijgt aanzienlijk als je je als ondernemer laat begeleiden bij de aanvraag door een kredietexpert. Hij heeft immers de ervaring die het verschil kan maken. Hij weet welke kredietverstrekkers warmlopen voor welke plannen. En, niet onbelangrijk, hij kent de mensen achter de grote instellingen persoonlijk.

Omdat je van kennis en ervaring rondom kredietverstrekking niet snel te veel kan hebben, werken wij sinds kort samen met een voormalig Manager Bedrijven van Rabobank Gooi en Vechtstreek. Na de kant van de kredietverstrekker te hebben ervaren, heeft hij besloten het roer 180 graden te draaien en zijn opgedane kennis en opgebouwde netwerk in te zetten voor ondernemers met een financieringsbehoefte.

Hoe ziet dat eruit?

We staan ervoor in om je vanaf het begin tot het einde te begeleiden. Onze begeleiding ziet er als volgt uit:

  • telefonisch intakegesprek;
  • indienen van kredietaanvraag bij drie partijen;
  • vervullen van rol als contactpersoon voor financiers;
  • beoordelen van offertes;
  • adviseren met betrekking tot selectie van kredietverstrekker;
  • controleren van uiteindelijke financieringsovereenkomst.

Investering

De opstartkosten voor het begeleidingstraject bedragen € 495,- exclusief btw. Bij definitieve financiering wordt er een succesfee in rekening gebracht. Deze fee bedraagt 0,5% tot 2% van het uiteindelijk gefinancierde bedrag, afhankelijk van de complexiteit van de financieringsaanvraag.

Persoonlijk gesprek met de bank?

Kredietaanvragen tot € 300.000,- worden door banken doorgaans online beoordeeld en verstrekt. Bij grotere aanvragen verlangt de bank in veel gevallen een persoonlijk gesprek met de ondernemer. Graag gaan we met je mee om je tijdens dat gesprek te ondersteunen. Afhankelijk van reistijd en de duur van het gesprek doen we, voorafgaand aan dit traject, een prijsopgave.

Kans van slagen

Onze kennis en inspanningen en ons netwerk vergroten de kans op succes en de beste financieringsvoorwaarden. Slagingsgarantie kunnen we je echter helaas niet bieden. Waar we wel op inzetten, is een zo goed mogelijk inschatting van de slagingskans, zodat we daar rekening mee kunnen houden in de voorbereidingsfase van de financiering. Uiteindelijk willen wij ook graag dat jij dat krediet ontvangt. Want jouw succes is ons succes.