skip to Main Content

What's the news

Ondernemings Plannen Fabriek | Veelgestelde Vragen

Vandaag is aangekondigd dat er een nieuw fonds aankomt voor MKB-ondernemers met een financieringsbehoefte vanaf € 250.000,-

De initiatiefnemers zijn ondernemers, bedrijven en pensioenfondsen die ieder minimaal € 100.000,- hebben ingelegd. In ruil hiervoor krijgen zij rente op de uitstaande leningen en hebben zij zeggenschap over de projecten waarin geïnvesteerd zal worden.

Het fonds zegt dat het MKB al jarenlang steen en been klaagt over de financieringsbereidheid van banken en dat zij in deze leemte willen voorzien.

De ondernemingsplannenfabriek ziet dit meer als de komst van nog een extra durfinvesteerder die uitsluitend gevestigde ondernemers financiert. Het zou mooi zijn als het Oranjefonds ook startende ondernemers met een goed ondernemingsplan zou toelaten tot haar portefeuille. Dit is een groep ondernemers die bij een een financieringsbehoefte van meer dan € 100.000,- vaak bij niemand terecht kan.