Bedrijfswaardering

Werkwijze
De waarde van een bedrijf is sterk afhankelijk van de methode die voor de waardering wordt gehanteerd. Het is belangrijk dat er realistische prognoses worden gemaakt en een betrouwbare waarderingsmethodiek en goed uitlegbare uitgangspunten worden gebruikt. De Ondernemingsplannenfabriek heeft al jaren ervaring met het opstellen van betrouwbare financiële prognoses die na uw goedkeuring worden verwerkt in het meest realistische waarderingsmodel (discounted-cash-flow). De bedrijfswaardering en onderbouwing hiervan worden duidelijk samengevat in een informatiememorandum, ofwel bidbook.

Prijs
€ Op aanvraag

Betalingstermijn
Binnen 7 dagen na aanvang van het traject