Financieel plan

Binnen tien werkdagen een compleet financieel plan met prognose voor drie jaar. Volg deze link voor een voorbeeld.

Inhoud
Het financieel plan bevat de volgende onderdelen:

 • investeringsoverzicht
 • verkoopprognoses
 • inkoopprognoses
 • liquiditeitsbegroting
 • exploitatiebegroting
 • balansontwikkeling
 • afschrijvingsoverzicht
 • privé-uitgaven
 • aflossingsschema
 • financiële ratio’s
 • toelichting

Werkwijze
Dag 1:      intakegesprek
Dag 2:      facturering (betalingstermijn: 3 dagen)
Dag 8:      oplevering concept financieel plan
Dag 10:   oplevering financieel plan

Intakegesprek
Het intakegesprek kan zowel in Hilversum, Rotterdam als via Skype plaatsvinden.

Prijs
€ Op aanvraag