skip to Main Content

What's the news

Remember Nature

‘Hoofd, hart en handen’: deze drie h’s, geformuleerd door pedagoog Johann Heinrich Pestalozzi, zijn een in onderwijsland veel gehoorde en gebruikte combinatie. Juist waar het onze kinderen betreft, hechten wij aan hen helemaal zien en aan hen op alle gebieden laten groeien. Ergens aan het einde van de basisschool verliezen we veelal het vermogen te kijken naar wie we zijn en naar wat ons drijft. We vergeten wat we voelen en we onderwaarderen wat onze handen kunnen maken. We lijken enkel nog ons hoofd. En met de focus op ons hoofd verliezen we onszelf. Cijfers tellen vanaf dan meer en meer. Het zijn cijfers die bepalen naar welk vervolgonderwijs we gaan, cijfers die bepalen waarin we ons specialiseren en cijfers die bepalen wat en wie nieuwswaarde heeft en wat niet. Hoe beter de cijfers zijn, hoe groter het succes, zo pleegt ons hoofd te denken.

En toch is dat niet waar. Het immer durende streven naar betere cijfers doet ons vergeten waar we lol in hadden, het maakt ons ziek en het kleedt de maatschappij uit. Focus op cijfers doet ons vergeten wie we zijn. Onnodig. Goed gebruikt, geven cijfers inzicht in hoe we ervoor staan, in risico’s en in kansen. Ondernemers weten daar alles van. Ondernemers zijn zich doorgaans zeer bewust van cijfers en weten wat zij betekenen.

‘Hoofd, hart en handen’ hoor je zelden wanneer het om ondernemen gaat. Toch vormt deze drie-eenheid de kern van een gezond bedrijf: wanneer je weet waarin je goed bent, je hart volgt en met je handen vorm geeft aan wat je voor ogen hebt, heb je controle over de cijfers die aangeven hoe je ervoor staat. Hoofd, hart en handen vormen de basis van een gezond bedrijf.

Bij de Ondernemingsplannenfabriek is dit juist wat we zien: vanuit hoofd, hart en handen komen ondernemers in spe naar ons om hulp. Wij helpen hen hun ideeën te formuleren. We brengen dat wat zij in hun hoofd hebben, dat wat hen drijft en dat wat zij willen maken terug naar cijfers en doelen, maar nemen ook alle ruimte om passie, bevlogenheid, kennis en inzichten te formuleren. Financierders hechten aan cijfers, maar komen vooral tot investeren wanneer er een gedeelde passie is.

We hebben dan ook met veel plezier en voldoening gewerkt aan het ondernemingsplan voor Remember Nature. Mathilde Bos en Koen Hofman zijn zich zeer bewust van hoofd, hart en handen. Niet alleen hebben zij voor zichzelf een manier gevonden hieraan vast te houden in hun werkzame leven; zij hebben zich juist ten doel gesteld anderen terug te brengen bij zichzelf. Mathilde en Koen vinden zichzelf in de natuur. Dat wat voor hen geldt, geldt voor velen van ons, zo realiseren zij zich. Door anderen terug in contact te brengen met de natuur gaan zij weer voelen wie zij zijn en wat voor hen belangrijk is. Het bedrijf Remember Nature is ontstaan door een intrinsieke behoefte te leven vanuit hoofd, hart en handen. Het bedrijfsdoel is daar ook anderen zich bewust van te laten zijn en hen zo meer vanuit hun kern te laten leven.

Waar ‘hoofd, hart en handen’ in het onderwijs al snel vervaagt door de cijferwaan van alledag, en waar veel volwassenen die terug willen naar zichzelf focussen op ‘hart’ en van daaruit hobbyen met kunstzinnige ‘handen’, gebruiken ondernemers ook hun hoofd. Koen en Mathilde weten dat zij hun droom alleen kunnen verwezenlijken wanneer zij hun idealen omzetten in een degelijk financieringsplan en wanneer zij hun doelen in een ondernemingsplan inbedden in de economische realiteit van vandaag en morgen, inkaderen in geldende wet- en regelgeving en niet alleen focussen op kansen, maar ook risico’s helder formuleren. Alleen dan worden dromen werkelijkheid. Juist ondernemers leven en werken vanuit hoofd, hart en handen. De Ondernemingsplannenfabriek helpt hen hun plannen te verwoorden en hun cijfers in schema te brengen. Wat de Ondernemingsplannenfabriek voor Remember Nature betekende, vertellen Mathilde en Koen het beste zelf: https://www.youtube.com/watch?v=wJSSjcu5bFE&t=91s