skip to Main Content

What's the news

Qredits heeft op momenteel twee financieringsproducten, te weten:

  • Microkrediet, een lening van maximaal € 50.000
  • Mkb-krediet: een lening van € 50.000 – € 150.000.

Kleine leningen die intensieve beoordeling en beheer vergen, zijn voor banken onvoldoende rendabel. Met partners en externe deskundigen wordt daarom onderzocht of de grens, tot waar Qredits leningen mag verstrekken, kan worden opgetrokken tot €250.000 per begin 2015. Daarnaast wordt bekeken of werkkapitaal in de vorm van een Rekening Courant door Qredits kan worden verzorgd. Voor deze positieve maatregelen voor het MKB is € 100 miljoen gereserveerd. Mail naar de Ondernemingspannenfabriek voor de Kamerbrief waarin alle plannen in staan vermeld.