skip to Main Content

What's the news

Met uitsluitend een goed bedrijfsidee een zakelijke financiering aanvragen? Voor de meeste banken is dat niet meer voldoende.

Zij hanteren minimumeisen met betrekking tot het eigen vermogen en vragen aanvullende zekerheden op het moment dat daar niet aan voldaan kan worden. Welke zekerheden dit zijn? Klik voor het volledige artikel