Veel Gestelde Vragen

De meest voorkomende vragen en antwoorden

Er zijn veel ondernemers die de uitwerking van hun ondernemingsplan overlaten aan een expert. Niet iedere ondernemer is even goed met tekst of cijfers, en niet iedere ondernemer weet wat een investeerder wel en niet wil zien in een ondernemingsplan. Een expert weet op welke wijze hij de kans op financiering kan vergroten. En met een goed opgesteld plan kan je ook een passende financiering krijgen, waarvoor je niet te veel betaalt, niet te veel zekerheden afgeeft en er ruimte is voor eventuele toekomstige financieringen. Het opstellen van een ondernemingsplan kan je dus prima overlaten aan de expert en is vaak zelfs aan te raden!

De slagingskans, met andere woorden de kans om succesvol een financiering te krijgen, is afhankelijk van het bedrijfsidee, de markt, de ondernemer en het zelf ingebrachte kapitaal. Aan de hand van enkele vragen en antwoorden kunnen wij een goede inschatting maken van de slagingskans.

Als het je niet lukt om je bedrijfsidee met ons plan te financieren, en je laat bij iemand anders een nieuw plan schrijven met precies hetzelfde idee waarmee je wel een financiering krijgt, dan krijg je je geld terug.

Jazeker, je kunt al onze kosten volledig aftrekken van de winst in jouw (toekomstige) onderneming. De btw kan je volledig in vooraftrek brengen en zal derhalve volledig worden gerestitueerd door de Belastingdienst.

Ja, het intakegesprek kan ook via de telefoon of skype plaatsvinden. Onze voorkeur is echter om fysiek bij elkaar te komen.

Nee, het ondernemingsplan is tevens geschikt voor vergunningsaanvragen, subsidieaanvragen, selectieprocedures, aanbestedingen en verblijfsvergunningen. En natuurlijk wordt het plan gebruikt als houvast voor de ondernemer zelf.

De Ondernemingsplannenfabriek moet vóór aanvang van de werkzaamheden betaald worden. Helaas kunnen we geen betalingen meer accepteren die plaatsvinden op het moment van oplevering. Ook betalen in termijnen is niet meer mogelijk.

Scroll naar top