skip to Main Content

Frequently
asked questions

Moet ik als ondernemer niet mijn eigen ondernemingsplan opstellen?

Er zijn veel ondernemers die de uitwerking van hun ondernemingsplan overlaten aan een expert. Niet iedere ondernemer is even goed met tekst of cijfers, en niet iedere ondernemer weet wat een investeerder wel en niet wil zien in een ondernemingsplan. Een expert weet op welke wijze hij de kans op financiering kan vergroten. En met een goed opgesteld plan kan je ook een passende financiering krijgen. Een financiering waarvoor je niet te veel betaalt, niet te veel zekerheden afgeeft en dus ruimte gehouden wordt voor eventuele toekomstige financieringen.

Wat is de slagingskans?

De slagingskans, met andere woorden de kans om met succes een financiering aan te vragen (en dus te krijgen), is afhankelijk van het bedrijfsidee, de markt, de ondernemer en het zelf ingebrachte kapitaal. Aan de hand van enkele vragen en antwoorden kan ik een goede inschatting maken van de slagingskans.

Wat is de 100% garantie regeling?

Als het je niet lukt om je bedrijfsidee met ons plan te financieren, en je laat bij iemand anders een nieuw plan schrijven met precies hetzelfde idee waarmee je wel een financiering krijgt, dan krijg je je geld terug.

Zijn de kosten van een ondernemingsplan voor de belasting aftrekbaar?

Jazeker, je kunt al onze kosten volledig aftrekken van de winst van jouw (toekomstige) onderneming. De btw kan je volledig in vooraftrek brengen en zal derhalve volledig worden gerestitueerd door de Belastingdienst.

Kan het intakegesprek ook telefonisch plaatsvinden?

Ja, het intakegesprek kan ook via de telefoon of skype plaatsvinden. Het heeft echter onze voorkeur om fysiek bij elkaar te komen.

Is het ondernemingsplan uitsluitend geschikt voor financieringsaanvragen?

Nee, het ondernemingsplan is tevens geschikt voor vergunningsaanvragen, subsidieaanvragen, selectieprocedures, aanbestedingen en verblijfsvergunningen. En natuurlijk wordt het plan gebruikt als houvast voor de ondernemer zelf.

Wanneer moet de Ondernemingsplannenfabriek betaald worden?

De Ondernemingsplannenfabriek moet vóór aanvang van de werkzaamheden betaald worden. Helaas kunnen we geen betalingen meer accepteren die plaatsvinden op het moment van oplevering. Ook betalen in termijnen is niet meer mogelijk.