skip to Main Content

Onze service
uw gemak

Informatiememorandum

De mogelijkheden om voor kleinere ondernemers certificaten, aandelen en obligaties uit te geven, worden met de komst van online MBK-beurzen steeds groter. Door het achtergestelde karakter van deze financiële producten neemt het garantievermogen van de onderneming toe en dit is goed voor de algemene financierbaarheid. Om beleggers goed te informeren, en toekomstige claims te voorkomen, is een gedegen informatiememorandum onmisbaar.

Aandelen of obligaties

Waar je bij beleggen in aandelen stukjes van je onderneming verkoopt, kun je een obligatie zien als (een schuldbewijs voor) een lening. Het is gebruikelijk dat de rente vooraf is vastgesteld, evenals de looptijd. Vaak zijn obligaties gedurende de looptijd onderhands verhandelbaar of krijgen ze een beursnotering.

Vrijstelling AFM

Partijen die aandelen of obligaties aanbieden, zijn in de basis verplicht een goedgekeurd prospectus te publiceren. De Autoriteit Financiële Markt (AFM) heeft echter de volgende aanbiedingen vrijgesteld van deze prospectusplicht:

  • aanbiedingen die gericht zijn aan minder dan 150 natuurlijke personen of rechtspersonen;
  • aanbiedingen die uitsluitend gericht zijn aan gekwalificeerde beleggers;
  • aanbiedingen van effecten met een nominale waarde per eenheid van ten minste € 100.000;
  • aanbiedingen waarbij beleggers voor minimaal € 100.000 aan effecten moeten kopen;
  • aanbiedingen met een totale tegenwaarde van minder dan € 5 miljoen (de € 5 miljoen-vrijstelling).

Veel ondernemingen in het mkb maken gebruik van de € 5 miljoen-vrijstelling. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. De aanbieding moet vooraf worden gemeld bij de AFM, er moet voor beleggers een Informatiedocument worden opgesteld en in eventueel (reclame)materiaal moet een voorgeschreven vrijstellingsvermelding worden opgenomen.

Informatiedocument

In het door de AFM verplichte Informatiedocument moet volgens een vaste indeling alle relevante informatie voor de potentiële belegger worden beschreven. Een belangrijk onderdeel van dit Informatiedocument omvat de risico’s die de belegger loopt bij het beleggingsproduct. Wanneer alle risico’s in het Informatiedocument worden opgenomen, kan de belegger zich niet beroepen op onvolledige informatieverstrekking. Zo wordt voorkomen dat beleggers een eventueel verlies bij de uitgevende instelling kunnen claimen. Het inventariseren van de risico’s is daarom van groot belang.

Informatiememorandum

Het informatiememorandum is een document dat beleggers zowel interesseert als informeert over het beleggingsproduct. Het is een brochure die inzicht geeft in de uitgevende instelling, de markt waarin deze zich begeeft, het beleggingsproduct dat zij uitgeeft en de bijbehorende risico’s. Onderdelen van het informatiememorandum zijn bijvoorbeeld financiële prognoses, fiscale informatie en het proces van deelname.
Het informatiememorandum is, in tegenstelling tot het Informatiedocument, geen verplicht onderdeel van de aanvullende voorwaarden van de € 5 miljoen-vrijstelling. De AFM eist echter wel dat deze ook wordt meegestuurd met het Informatiedocument als de uitgevende instelling ervoor kiest een informatiememorandum op te stellen. Het verplicht meesturen van documentatie geldt trouwens voor al het voorlichtingsmateriaal dat bij de betreffende belegging hoort.

Ondernemingsplannenfabriek

De Ondernemingsplannenfabriek heeft ruime ervaring met het opstellen van zowel het verplichte Informatiedocument als het informatiememorandum en het eveneens door de AFM verplichte inschrijfformulier. En dat alles in begrijpelijke taal. Ook het aanmelden van de aanbieding bij de AFM nemen wij u graag uit handen.