Bedrijfswaardering

Een waardevolle bedrijfswaardering laten maken

We weten hoe lastig het is om een goede prijs neer te leggen bij een potentiële koper van je bedrijf. Je wilt jezelf niet tekort doen met een te lage prijs voor een bedrijf dat je zelf hebt opgebouwd, maar je wilt een koper ook niet afschrikken met een te hoge vraagprijs. Daarom helpen we je bij het laten maken van een zo hoog mogelijke realistische bedrijfswaardering.

In de volgende situaties is het ook verstandig om een bedrijfswaardering te laten maken. Bijvoorbeeld bij de aankoop van een onderneming, een aandelenuitgifte, de toetreding van een vennoot of een staking.

De waarde van een bedrijf kan met een groot aantal methoden worden geschat. De meeste methoden zijn gebaseerd op de financiële historie van een onderneming. Maar in veel gevallen geldt: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De Discounted Cashflow (DFC) methode is een meer zuivere waarderingsmethodiek. De DFC-methode kijkt niet slechts naar de historische waarde, maar juist ook naar de toekomstige vrije kasstromen. Hierbij wordt de daadwerkelijke marktwaarde inzichtelijk gemaakt. Omdat een bedrijfswaardering is gestoeld op de toekomstige geldstromen, wordt bij de bedrijfswaardering ook een financiële prognose opgesteld. Daarvoor doen wij het rekenwerk.

Aangezien jij jouw bedrijf het beste kent, verkennen we in een persoonlijk gesprek samen de belangrijkste aspecten die terugkomen in de DFC-methode. Ook de bedrijfswaardering nemen we samen door. Alle Excel-sheets die we opstellen, worden na oplevering overhandigd. Zo kun je toekomstige wijzigingen zelf doorvoeren. Hiervoor mag je ons uiteraard ook altijd nog benaderen.

bedrijfswaardering-laten-maken