skip to Main Content

Onze service
uw gemak

Bedrijfswaardering

Een waardevolle bedrijfswaardering laten maken

We weten hoe lastig het is om een goede prijs neer te leggen bij een potentiële koper van je bedrijf. Je wilt jezelf niet tekort doen met een te lage prijs voor een bedrijf dat je zelf hebt opgebouwd, maar je wilt een koper ook niet afschrikken met een te hoge vraagprijs. Daarom helpen we je bij het laten maken van een zo hoog mogelijke realistische bedrijfswaardering.

Wanneer is het noodzakelijk om een bedrijfswaardering te hebben

In de volgende situaties is het verstandig om een bedrijfswaardering te laten maken:

  • bij de aankoop van een onderneming;
  • bij aandelenuitgifte;
  • bij de toetreding van een vennoot;
  • bij het staken van de onderneming.

Twijfelachtige waarderingsmethoden die ondernemingsplannenfabriek niet gebruikt

De waarde van een bedrijf kan met een groot aantal methoden worden berekend. De meeste methoden baseren zich op de financiële historie van een onderneming. Maar in veel gevallen geldt: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Discounted cashflow (DCF)

De DCF is een meer zuivere waarderingsmethodiek. Deze waarderingsmethode kijkt niet slechts naar de historische waarde, maar juist ook naar de toekomstige kasstromen. Hiermee wordt de daadwerkelijke marktwaarde inzichtelijk gemaakt. Omdat een bedrijfswaardering is gestoeld op de toekomstige geldstromen, wordt bij de bedrijfswaardering ook een financiële prognose opgesteld. Daarvoor doen wij het rekenwerk.

Aangezien jij jouw bedrijf het beste kent, verkennen we in een persoonlijk gesprek de belangrijkste aspecten die terugkomen in de bedrijfswaardering.

Opleveringbedrijfswaardering-laten-maken

Alle Excel-sheets die we opstellen, worden na oplevering aan jou overhandigd. Zo kun je toekomstige wijzigingen eventueel zelf doorvoeren. Hiervoor mag je ons uiteraard ook altijd nog benaderen.

Informatiememorandum

Als je van plan bent om de bedrijfswaardering te gebruiken voor de verkoop van je onderneming, dan is het Informatiememorandum wellicht ook interessant voor je.