skip to Main Content

Onze service
uw gemak

Ondernemingsplan

EEN ONDERNEMINGSPLAN LATEN SCHRIJVEN

Een volledig onderbouwd ondernemingsplan is noodzakelijk om potentiële investeerders en kredietverstrekkers te overtuigen van je bedrijfsidee. Bovendien is een dichtgetimmerd plan handig voor jezelf: je wilt natuurlijk weten of je bedrijfsidee in de praktijk haalbaar is. Wij stellen een dergelijk plan voor je op.

Persoonlijk advies voor je ondernemingsplan

We bieden je advies voor, tijdens en na het laten schrijven van je ondernemingsplan. Dat doen we zowel gevraagd als ongevraagd, maar altijd met als doel jou verder te helpen. We adviseren vanuit onze ervaring: we kennen de valkuilen en weten wat kredietverstrekkers wel en niet willen zien.

Kredietbeoordeling

We schatten vooraf de kans in op een succesvolle financiering van het plan. Na de oplevering van het ondernemingsplan bereiden we je voor op een eventuele financieringsaanvraag.

Een prikkelende beschrijving van je businessplan

Hoe volledig je ondernemingsplan ook is, het gaat vaak ook om de manier waarop je jouw idee beschrijft. Een prikkelend verhaal bepaalt voor een groot deel of de lezer meer van je bedrijfsidee wilt weten of niet. Hoe pakkender de beschrijving, hoe groter de kans dat je het vertrouwen van een kredietverstrekker wint.

De ondernemer achter het bedrijfsidee

Van groot belang is de ondernemer achter het plan van: wie ben je, wat is je achtergrond en wat heb je allemaal al bereikt? Wanneer je binnen de branche bijvoorbeeld al bepaalde noemenswaardige resultaten hebt behaald, werkt dit in je voordeel.

Een complete benadering

Wij willen kredietverstrekkers laten zien dat je volledig inzicht hebt in je bedrijf en haar omgeving. Daarom beschrijven we de markt aan de hand van het DESTEP-model. Met dit model worden de externe marktelementen vanuit demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek oogpunt geanalyseerd. Aan de hand van de externe marktinzichten die deze DESTEP-analyse biedt, brengen we vervolgens de marketingstrategie in kaart. Dit doen we aan de hand van de welbekende vijf P’s: product, prijs, plaats, promotie en personeel. Zo maken we lezers tot in detail duidelijk hoe de onderneming in de markt zal gaan functioneren. Tevens laten we zien dat je goed op de hoogte bent van de sterke en zwakke punten van je bedrijf. Dit doen we met een intensieve SWOT-analyse. Hierbij worden ook de toekomstmogelijkheden en eventuele bedreigingen inzichtelijk gemaakt, zodat de lezers direct zien dat je klaar bent om te anticiperen op de toekomst.

De concurrentie

De directe concurrenten zijn vaak makkelijk te benoemen, maar weet je ook wie je indirecte concurrenten zijn? En hoe groot is de macht van je leveranciers en afnemers? We beschrijven gestructureerd hoe je ervoor kunt zorgen dat hun macht wordt verkleind of zelfs geëlimineerd. Hiermee laten we een lezer zien dat je exact weet wat er om je heen gebeurt en hoe je daarop inspeelt.

Financieel plan als onderdeel van je ondernemingsplan

Bij je ondernemingsplan hoort uiteraard ook het financieel plan. Hoe hoger het risico voor de financier, hoe hoger het gevraagde rentepercentage of de vereiste van extra eigen inbreng. Door de risico’s in kaart te brengen en passende maatregelen te treffen, kun een lager rentepercentage bedingen.
Het financiële plan is een van de belangrijkste onderdelen van je ondernemingsplan en bestaat uit de volgende onderdelen:

We leggen de cijfers en financiële prognose van jouw bedrijf naast die van de branchegenoten om een goede vergelijking te maken. Hiermee kunnen we zien of de prognose realistisch is. Is die te ambitieus, dan bestaat de kans dat je wordt gezien als overmoedige ondernemer zonder realiteitszin. Een te voorzichtige inschatting kan gezien worden als verhoogd risico op het niet kunnen betalen van rente en aflossing.

Alle rekensheets worden uiteindelijk jouw eigendom. Zo kun je eventuele toekomstige wijzigingen na het begeleidingstraject zelf nog doorvoeren. Hiervoor mag je ons uiteraard ook altijd nog benaderen.

100% garantie bij het door ons laten schrijven van je ondernemingsplan

Voor het laten schrijven van een ondernemingsplan geldt een 100% garantieregeling. Dat betekent dat wanneer het niet lukt om met ons ondernemingsplan financiering te verkrijgen, maar bij een andere opsteller van een plan wel, je je geld terugkrijgt. Voorwaarde is wel dat het om exact hetzelfde bedrijfsidee gaat. Meer informatie over het 100% garantieplan vind je bij de faq’s.