Ondernemingsplan

Een waterdicht ondernemingsplan laten schrijven

Een goed ondernemingsplan is een waterdicht ondernemingsplan. Dat is noodzakelijk om potentiële financiers te overtuigen van je bedrijfsidee. Bovendien is een dichtgetimmerd plan handig voor jezelf: je wilt natuurlijk ook in de praktijk slagen met je onderneming. Samen zorgen we ervoor dat jouw ondernemingsplan zo gedetailleerd en duidelijk mogelijk is onderbouwd en strak uitziet. Wat kan de Ondernemingsplannenfabriek jou bieden?

Eerlijk en persoonlijk advies voor je ondernemingsplan

We bieden je advies voor, tijdens en na het laten schrijven van je ondernemingsplan. Dat doen we zowel gevraagd als ongevraagd, maar altijd met als doel jou verder te helpen. We adviseren vanuit onze ervaring: we kennen de valkuilen en weten wat banken of investeerders wel en niet willen zien. We schatten vooraf de kans in op een succesvolle financiering van het plan. Na het laten schrijven van het ondernemingsplan bereiden we je voor op een eventueel kredietbeoordelingsgesprek.

Een prikkelende beschrijving van je businessplan

Hoe volledig je ondernemingsplan ook is, het gaat uiteindelijk om de manier waarop je jouw idee beschrijft. Een prikkelend verhaal bepaalt voor een groot deel of de lezer meer van je bedrijfsidee wilt weten of niet. Hoe transparanter en pakkender de beschrijving, hoe groter de kans dat je het vertrouwen van een investeerder wint.

Van groot belang is de ondernemer achter het plan van: wie ben je, wat is je achtergrond en wat heb je allemaal al bereikt? Wanneer je binnen de branche al bepaalde prijzen hebt gewonnen of patenten hebt verkregen, spring je extra in het oog. Geen nood, ook niet-prijswinnaars maken genoeg kans.

Een complete benadering

Wij willen financiers laten zien dat je volledig inzicht hebt in je bedrijf en de omgeving waarin je onderneming zich bevindt. Daarom beschrijven we de markt aan de hand van het DESTEP-model. Met dit model worden de externe marktelementen vanuit demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek oogpunt geanalyseerd.

Ook niet onbelangrijk: de concurrentie. De directe concurrenten zijn vaak makkelijk te benoemen, maar weet je ook wie je indirecte concurrenten zijn? En hoe groot is de macht van je leveranciers en afnemers? We beschrijven gestructureerd hoe je ervoor kunt zorgen dat hun macht wordt verkleind of zelfs geëlimineerd. Hiermee laten we een financier zien dat je exact weet wat er om je heen gebeurt en hoe je daarop inspeelt. 

ondernemingsplan-laten-maken

Financieel plan als onderdeel van je ondernemingsplan

Bij je ondernemingsplan laten schrijven hoort uiteraard ook het financieel plan. Hoe hoger het risico voor de financier, hoe hoger het gevraagde rentepercentage of de vereiste van eigen inbreng. Door de risico’s in kaart te brengen en passende maatregelen te treffen, kun je de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen oprekken en een lager rentepercentage bedingen.

Het financiële plan is een van de belangrijkste onderdelen van je ondernemingsplan en bestaat uit de volgende onderdelen:

We leggen de cijfers en financiële prognose van jouw bedrijf naast die van de branchegenoten om een goede vergelijking te maken. Hiermee kunnen we zien of de prognose realistisch is. Is die te ambitieus, dan bestaat de kans dat je wordt gezien als overmoedige ondernemer zonder realiteitszin. Een te voorzichtige inschatting kan gezien worden als verhoogd risico op het niet kunnen terugbetalen van de lening.

Alle rekensheets worden uiteindelijk jouw eigendom. Zo kun je eventuele toekomstige wijzigingen na het begeleidingstraject zelf nog doorvoeren. Hiervoor mag je ons uiteraard ook altijd nog benaderen.

ondernemingsplan-laten-maken

100% garantie bij het door ons laten schrijven van je ondernemingsplan

Voor het ondernemingsplan laten schrijven geldt een 100% garantieregeling. Dat betekent dat wanneer het niet lukt om met ons ondernemingsplan financiering te verkrijgen, maar bij een andere opsteller van een plan wel, je je geld terugkrijgt. Voorwaarde is wel dat het om exact hetzelfde bedrijfsidee gaat. Meer informatie over het 100% garantieplan vind je bij de meest gestelde vragen.