skip to Main Content

What's the news

Kwart van MKB heeft financieringsbehoefte

Bijna een kwart van het totale midden- en kleinbedrijf (mkb) gaf over de periode juli 2017 tot juli 2018 aan behoefte te hebben aan externe financiering. Dat blijkt uit een onderzoek naar de financieringsbehoefte van bedrijven dat het CBS ieder jaar in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitvoert. Van de financieringsbehoeftige bedrijven verkende iets meer dan tachtig procent de opties. Twee derde van deze laatste groep diende ook daadwerkelijk een financieringsaanvraag in. Van al deze aanvragen werd in de aangegeven periode bij 85 procent gehonoreerd.

 

Behoefte afhankelijk van bedrijfsgrootte

De financieringsbehoefte blijkt afhankelijk te zijn van de bedrijfsgrootte; hoe groter het bedrijf, hoe groter de behoefte. Van alle microbedrijven (minder dan tien werknemers) heeft 23 procent behoefte aan externe financiering. Voor het kleinbedrijf (tien tot vijftig werknemers) en het middenbedrijf (vijftig tot 250 werknemers) ligt dit getallen op respectievelijk 27 en 31 procent. Het grootbedrijf (meer dan 250 werknemers) laat in tegenstelling tot voorgaande cijfers een financieringsbehoefte van minder dan tien procent zien. Vooral startups en jonge, snelgroeiende bedrijven lijken behoefte te hebben aan financiering, naar alle waarschijnlijkheid om uitbreiding te kunnen realiseren. Interessant is daarentegen dat startups het vaakst afhaken als het om het indienen van een financieringsaanvraag gaat, omdat zij de slagingskans van hun aanvraag doorgaans laag inschatten.

 

Slagingskans afhankelijk van bedrijfsgrootte

Het gemiddelde slagingspercentage van alle aanvragen ligt, zoals vermeld, op 85 procent. Voor de microbedrijven als groep wordt tachtig procent van de aanvragen gehonoreerd, voor de middenbedrijven is dit percentage dertien procent hoger. Onder de grootbedrijven is er weliswaar minder financieringsbehoefte, als er een aanvraag wordt gedaan, wordt deze in 99 procent van de gevallen gehonoreerd. Overigens speelt niet alleen bedrijfsgrootte een rol, ook de financiƫle gezondheid van een onderneming en de beschikbaarheid van onderpand dragen bij aan de slagingskans. Uit dit laatste vloeit voort dat in de ICT en zakelijke dienstverlening een aanvraag het minst vaak leidt tot daadwerkelijke financiering.

 

Banklening blijft favoriet

Externe financieringen worden het vaakst uitgekeerd in de vorm van een banklening (veertig procent), gevolgd door leasing (21 procent) en rekening-courant (twaalf procent). Deze traditionele financieringsvormen zijn vooral populair binnen de wat grotere bedrijven. Kleinere ondernemingen wenden zich het vaakst tot alternatieve vormen van financiering, zoals crowdfunding, omdat deze doorgaans minder hoge eisen stellen.