skip to Main Content

What's the news

Getroffen door Corona? Zo vraag je BMKB-krediet aan.

Corona krediet

De overheid staat met de verruimde Borgstelling MKB (BMKB) borg voor kredieten aan ondernemers die geraakt zijn door het Coronavirus. Het doel is tijdelijke hulpverlening te bieden aan ondernemers die in geldnood zijn geraakt door omzetverlies. Getroffen ondernemers kunnen voor een krediet uitsluitend terecht bij hun eigen bank.

BMKB-regeling

Het borgstellingskrediet betreft 75% van het krediet dat de bank verstrekt (voorheen 50%). De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Dit betekent dat als er € 100.000 euro wordt geleend, €25.000 voor rekening en risico van de bank moet worden verstrekt. De overige € 75.000 kan dan als borgstellingskrediet worden verstrekt. Van dit bedrag staat de overheid 90% garant, dus € 67.500. De regeling is van toepassing op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd korter dan twee jaar.

Kenmerken regeling

  • Deze tijdelijke regeling geldt tot 1 april 2021.
  • De looptijd van het borgstellingskrediet is maximaal vier jaar.
  • Het staatsgegarandeerde deel van het borgstellingskrediet bedraagt maximaal € 1,5 miljoen.
  • De ondernemer moet 10% borg staan voor het te verstrekken BMKB-krediet. Dit bedrag hoeft de ondernemer niet over te maken.
  • Naast de rente- en aflossingskosten betaalt de ondernemer een provisie van 2% (voorheen 3,9%) over de hoofdsom van het borgstellingskrediet. Dit bedrag is mee te financieren.

Voorwaarden BMKB

  • Er wordt uitsluitend hulp geboden voor in de kern gezonde bedrijven.
  • De onderneming mag niet meer dan 250 fte in dienst hebben.
  • Het balanstotaal mag niet groter zijn dan € 43 miljoen of de jaarlijkse omzet groter dan € 50 miljoen.
  • Ondernemingen die hun omzet hoofdzakelijk halen uit vastgoedexploitatie, verzekerings- en financieringsbedrijf, publiekverzekerde zorg, land- en tuinbouw en visserij zijn uitgesloten van deelname.
  • De ondernemer moet aannemelijk maken dat de continuïteit van de onderneming niet in het geding is en dat op termijn de tijdelijke borgstellingskrediet terugbetaald kan worden.

De aanvraagloketten per bank

Hoe je per bank gebruik kunt maken van de BMKB-regeling vind je hieronder:

ING

Bestaande kredietrelaties met minder dan € 250.000,- aan uitstaand krediet, kunnen terecht via Mijn ING Zakelijk. Voor een uitstaand krediet van meer dan € 250.000,- kan tussen 8.00 en 20.00 uur contact worden opgenomen via telefoonnummer 020 – 22 888 22.

ABN

De ABN hanteert een ondergrens van € 50.000. Aanvragen verlopen via dit portal.

Rabobank

Neem contact op met het lokale bankkantoor.

RegioBank

RegioBank heeft geen Borgstellingsregeling voor MKB-kredieten. Wel wil zij bekijken wat de best passende oplossing is, zonder dat de Borgstellingsregeling gebruikt wordt. Neem hiervoor telefonisch contact op met jouw zelfstandig adviseur.

SNS

SNS heeft geen Borgstellingsregeling voor MKB-kredieten. Wel wil zij bekijken wat de best passende oplossing is, zonder dat de Borgstellingsregeling gebruikt wordt. Neem hiervoor telefonisch contact op via telefoonnummer 030 – 633 30 02. Je kunt ook op afspraak in een SNS Winkel.

Triodos

Neem contact op via zakelijk@triodos.nl.

Qredits

Qredits hoopt op korte termijn een overbruggingskrediet te verstrekken aan zowel hun bestaande klanten als aan ondernemers die momenteel een lening hebben bij een andere bank.

Heb je op dit moment geen bancair krediet?

Naast Qredits zijn er ook de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Zij hebben 100 miljoen euro uitgetrokken voor start-ups en scale-ups die op dit moment geen bancaire financiering hebben. Voor kleine ondernemers is er tevens het Klein Krediet Corona regeling (KKC). De lening is bestemd voor ondernemers die zijn ingeschreven voor 1 januari 2019. Zij moeten omzet vanaf € 50.000 hebben die voor de crisis voldoende winstgevend was. Zij kunnen een lening aanvragen van € 10.000 tot € 50.000. De looptijd is maximaal vijf jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Er geldt een eenmalige premie van 2%.

Hulp nodig bij jouw kredietaanvraag?

Als expert in het aantonen van de kredietwaardigheid van bedrijven helpen we je graag. Na een (online) intakegesprek hebben we voldoende informatie om een plan op te stellen. Dit plan dient basis voor jouw kredietaanvraag. Ook met het indienen van de aanvraag kunnen we hulp bieden.