skip to Main Content

What's the news

De hippische sector in Nederland is relatief omvangrijk. Met bijna een half miljoen ruiters is de vraag naar pensionstallen groot. De kans op succes in het runnen van een hippische onderneming met pensionstalling en/of fokkerij is derhalve reëel. Echter vraagt het in de opstartfase doorgaans wel om een grote financiële investering.

Financiering

De toekomstige opbrengsten van een pensionstal worden door hypotheekverstrekkers voor privépersonen niet meegeteld. Zij zijn over het algemeen niet in staat financiering te verstrekken. Als gevolg hiervan kom je bijna automatisch terecht bij de zakelijke kredietverstrekkers. En om deze aan jouw zijde te krijgen, is een gedegen ondernemingsplan noodzakelijk.

Ondernemingsplan

Voor de zakelijke kredietverstrekker is het nodig dat je als ondernemer aantoont dat de geprognosticeerde inkomsten haalbaar zijn. Je moet aantonen dat de aflossing en rente van de verstrekte hypotheek kunnen worden betaald. Je ondernemingsplan moet daarom duidelijk inzicht bieden in het dienstaanbod en in de positie van je onderneming ten opzichte van de concurrentie. Tevens dien je de risico’s in kaart te brengen en te beschrijven hoe deze gemitigeerd worden. Als getuigenis van gedegen kennis van de branche, moeten ook algemene zaken zoals het bestemmingsplan van de aan te kopen locatie en eventuele belangrijke vergunningen worden beschreven. Ten slotte moet het ondernemingsplan ook aantonen dat de kredietverstrekker voldoende financiële zekerheden worden geboden op het moment dat je onderneming onverhoopt failliet gaat. Denk hierbij aan het verpanden van inventaris en voorraden en eventuele borgstellingen.

Hulp bij aanvraag

De Ondernemingsplannenfabriek heeft ruime ervaring met ondernemingsplannen voor hippische ondernemingen. Zij heeft ook ervaring met het aanvragen van de benodigde financiering. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Garantie

Ruim vijfhonderd ondernemers uit diverse branches zijn je voorgegaan. De ervaring die ik bij deze werkzaamheden heb opgedaan, zal ik inzetten bij het realiseren van jouw doelen. En ik ga voor goud: want als jouw aanvraag met het gebruik van mijn plan niet slaagt, dan zal het met geen enkel ander plan lukken. En lukt het met een ander plan wel, dan krijg je het volledige aankoopbedrag terug.