skip to Main Content

What's the news

Vroegefasefinanciering

Lang niet ieder innovatief idee bereikt de markt. In een groot deel van de gevallen ligt dat niet aan de dienst of het product zelf; vaak spelen financiële aspecten een grote rol. Om de teloorgang van potentieel waardevolle ideeën te beperken, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de zogenaamde Vroegefasefinanciering in het leven geroepen.

De Vroegefasefinanciering

De Vroegefasefinanciering is een met rente belaste lening, die wordt uitgegeven om (startende) ondernemers te helpen onderzoeken of hun ambitieuze idee uitvoerbaar is en succesvol gaat zijn in de beoogde markt. Het brengt een idee idealiter vanuit de planfase naar de startfase.

Doelgroepen

De Vroegefasefinanciering richt zich op reeds gevestigde ondernemers en starters, die uiteenvallen in drie categorieën:

  • Kleine en middelgrote MKB-ondernemers
  • Innovatieve starters (minder dan 5 jaar ingeschreven bij de KvK)
  • Academische, Hbo- en TO2-starters (met onderzoek direct verbonden aan een hogeschool, universiteit of academisch ziekenhuis)

De specifieke categorie waarin je als ondernemer valt, bepaalt de uiteindelijke hoogte van de financiering. Het kredietbedrag varieert van € 50.000 tot € 350.000.

Voorwaarden

Om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor de Vroegefasefinanciering, moet je als ondernemer aan diverse (wettelijke) voorwaarden voldoen. De belangrijkste documenten die je moet aanleveren, zijn: een vroegefaseplan (voor starters) of vernieuwingsfaseplan (voor MKB-ondernemers), een ondernemingsplan en een intentieverklaring van een investeerder die de verantwoordelijkheid neemt om het vervolg van het traject, na het vroegefasetraject, te financieren. Daarnaast moet je een aantal financiële documenten kunnen overleggen, waaronder een cashflowprognose.

  • Vroegefaseplan: een document waarin je uiteenzet op welke wijze en op welke termijn je een idee of concept zo kan worden ontwikkeld dat de toekomstige investeerder in staat is te besluiten tot de voorgenomen financiering, of, als je een academische starter bent, een document waarin de vragen van toekomstige financiers omtrent de ontwikkeling worden beantwoord, zodat deze over financiering kunnen besluiten.
  • Vernieuwingsfaseplan: een document waarin je uiteenzet op welke wijze en op welke termijn je door experimenteren komt tot de (verdere) ontwikkeling van een product, proces of dienst op basis waarvan de toekomstige investeerder definitief kan besluiten tot financiering van het vervolgtraject.
  • Ondernemingsplan: een document waaruit in algemene zin moet blijken dat jij en je plan ambitieus en innovatief zijn en dat je onderneming in de nabije toekomst zal gaan groeien.

Hulp van de Ondernemingsplannenfabriek

Juist voor innovatieve ideeën wil je dat alle documenten in één keer voldoende overtuigingskracht hebben. De Ondernemingsplannenfabriek helpt je hierbij! Met onze ruime ervaring in het opstellen van plannen en pitches realiseren we samen met jou een ondernemingsplan, vroegefaseplan of vernieuwingsfaseplan en een gedegen cashflowprognose. Ook kunnen we je ondersteunen met het verzamelen van de overige vereiste documenten en het traject van indienen van je aanvraag. Wij zien immers ook niets liever dan dat ambitieuze starters of vernieuwers, succesvolle ondernemers worden!