skip to Main Content

What's the news

gezinshuis

Een gezinshuis kent – in ieder geval bij wet – geen strikte definitie, maar kan het beste omschreven worden als een opvangplek voor kinderen en jongeren die om wat voor reden dan ook niet thuis kunnen opgroeien. In een gezinshuis wordt het vanzelfsprekende van een gezin gecombineerd met professionele zorg op kleine schaal en persoonlijk niveau. Een gezinshuis is doorgaans een gewoon huis, in een gewone woonwijk. Dit in tegenstelling tot residentiële leefgroepen, die vaak meer zijn afgeschermd van de ‘normale’ sociale context van onze samenleving.

Wetgeving

Het werk dat in een gezinshuis voor kinderen wordt verricht, draait vrijwel geheel om de bepalingen zoals opgeschreven in de Jeugdwet. De gemeente is verantwoordelijk voor de gezinshuiszorg die onder de Jeugdwet valt. Volgens deze wet moeten kinderen ‘zo thuis mogelijk’ worden opgevangen wanneer zij uit hun ouderlijk huis worden geplaatst. Een pleeggezin is dan veelal de eerste keuze, maar sommige kinderen kunnen daar niet worden geplaatst vanwege hun problemen of specifieke behandeling. Een gezinshuis biedt voor hen een stabiele plek.  Uiteraard spelen ook andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, een rol.

Verschillende vormen van gezinshuizen

Wanneer je een gezinshuis wilt openen, kan dit op drie verschillende manieren:

  1. Je bent franchiseondernemer en werkt voor de zorgaanbieder. Bij gezinshuizen die alles zelf doen, behoudt de aanbieder doorgaans vijf tot tien procent van het bedrag voor het verzorgen van de afspraken met het zorgkantoor.
  2. Je bent in loondienst bij een zorgaanbieder waarbij je salaris en dagvergoedingen voor het onderhoud van de kinderen ontvangt.
  3. Je ontvangt kinderen van meerdere instellingen, zonder direct voor deze instellingen te werken. Deze vorm is de meest ondernemende vorm. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van kinderen in je vrijgevestigde gezinshuis. Ook dien je de naleving van alle protocollen en het betrekken van een gedragswetenschapper zelf te organiseren.

In alle gevallen moet één van de gezinshuisouders hiervoor opgeleid zijn.

Financiering

Gezinshuisouders die een woning ten behoeve van een gezinshuis willen kopen, moeten doorgaans tien tot twintig procent van de aanschafkosten uit eigen middelen opbrengen. Bij een gemiddelde kostprijs van een half miljoen euro, is er dus gemiddeld vijfenzeventigduizend euro eigen geld nodig. Voor veel startende gezinshuisouders is dat een hoge drempel. Wanneer dat het geval is, wordt die laatste tien procent, plus het geld dat nodig is voor de inrichting, dikwijls gefinancierd middels een crowdfundingcampagne.

Privé of zakelijke kosten

In privé is het beleenbare bedrag van een woning voor een gezinshuis vaak onvoldoende. Daarom wordt een gezinshuis veelal zakelijk aangekocht. De bank weet namelijk dat een pand dat gebruikt wordt als gezinshuis, voldoende inkomen genereert voor de maandelijkse lasten van een hypothecaire lening. Voor het privégebruik van de woning moet dan wel woningforfait worden betaald. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal personen dat de woning privé gebruikt. Het woningforfait wordt op de volgende manier berekend: stel dat je met zes kinderen en twee gasthuisouders in een gezinshuis woont, dan is het woongedeelte 2/8 deel. Afhankelijk van de waarde van de woning is de bijtelling een bepaald percentage van de WOZ-waarde van het woongedeelte.

Omzetbelasting

Gezinshuizen zijn vrijgesteld van btw en hoeven dus geen btw te rekenen over hun eigen factuurbedragen. De in rekening gebrachte btw door leveranciers van diensten en producten kunnen daarmee dus ook niet worden verrekend met de Belastingdienst.

Hulp bij aanvraag

Ben je van plan een gezinshuis te starten? Wij kunnen een ondernemingsplan voor je opstellen. De Ondernemingsplannenfabriek heeft ervaring met financieringsaanvragen voor gezinshuizen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.