skip to Main Content

What's the news

Ondernemingsplan voor thuiszorgorganisatie

Onder thuiszorg valt het geheel van activiteiten op het gebied van hulp of begeleiding bij de huishouding, verzorging en verpleging van (chronisch) zieken in de thuissituatie. Aangezien de gemiddelde levensverwachting van de Nederlandse bevolking blijft stijgen en ouderen steeds langer in de eigen omgeving willen blijven wonen, wordt de druk op de thuiszorg groter. Nieuwe zorgondernemers binnen de thuiszorg zijn en blijven daarmee hard nodig.

Wet- en regelgeving

Thuiszorgorganisatie moeten zorg leveren die voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Deze eisen zijn opgenomen in diverse wetten, waaronder de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert of zorgaanbieders aan de kwaliteitseisen voldoen. Nieuwe zorgaanbieders dienen zich derhalve bij de IGJ te melden, voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. Om zorg te mogen aanbieden die valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz), hebben organisaties een WTZi-toelating nodig. Deze moet worden aangevraagd bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG).

Verschillende vormen van ondernemen

Wanneer je als zzp’er een thuiszorgorganisatie wilt starten, kan dit op een tweetal manieren:

  1. Je wordt franchiseondernemer en werkt voor de zorgaanbieder. Je start dan onder de naam van de zorgaanbieder een zogenaamd wijkteam op. Veel van de bovenstaande wet- en regelgeving is of wordt dan door de zorgaanbieder geregeld.
  2. Je richt een geheel nieuwe thuiszorgorganisatie op en biedt alle zorg onder je eigen naam aan. Je bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan alle wet- en regelgeving.

Hulp bij aanvraag

Ben je van plan een thuiszorgorganisatie te starten of wil je inschrijven op een aanbesteding uitgegeven door een zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar? Wij kunnen een ondernemingsplan voor je opstellen. De Ondernemingsplannenfabriek heeft ervaring met ondernemingsplannen voor thuiszorgorganisaties; ook met een eventueel benodigde financiering. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Garantie

Ruim vijfhonderd ondernemers uit diverse branches zijn je voorgegaan. De ervaring die ik bij deze werkzaamheden heb opgedaan, zal ik inzetten bij het realiseren van jouw doelen. En ik ga voor goud: want als jouw aanvraag met het gebruik van mijn plan niet slaagt, dan zal het met geen enkel ander plan lukken. En lukt dit onverhoopt wel met een ander plan, dan krijg je het volledige aankoopbedrag terug.